Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Būkite apaštalais Dievo,
kuris yra Meilė

Popiežiaus palinkėjimai naujiesiems
Kardinolų kolegijos nariams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikina kardinolu pakeltą
Chaldėjų Katalikų Bažnyčios
patriarchą Emanuelį III Delį

Pabrėžta tarnavimo reikšmė

Savojo pontifikato antrojoje konsistorijoje paskirdamas 23 naujus Kardinolų kolegijos narius popiežius Benediktas XVI jiems priminė Evangelijos mokymą apie aukščiausią krikščionio pašaukimą, kuris, be abejonės, galioja ir Bažnyčios „senatui“ priklausantiems kardinolams. „Krikščionis yra pašauktas prisiimti „tarno“ padėtį, sekdamas Jėzaus pėdomis, aukodamas gyvenimą dėl kitų nesavanaudišku ir nesuinteresuotu būdu, – kalbėjo Šventasis Tėvas. – Ne galios ir sėkmės siekimas, bet nuolankus savęs dovanojimas dėl Bažnyčios gėrio turi charakterizuoti kiekvieną mūsų gestą ir žodį.“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija