Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Aš noriu padėti žmonėms“

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Lazdijų klebonas kun. Gintaras Urbštas

Rugpjūčio 15 dieną suėjo 10 metų, kai Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas, Lazdijų vicedekanas teol. mgr. kun. Gintaras Urbštas gavo kunigo šventimus. Kai kitais reikalais teko susitikti su žmonėmis iš tų parapijų, kur kun. Gintaras darbavosi vikaru, iš jų išgirdau daug šiltų atsiliepimų apie jo asmenybę. Per porą metų, kol kunigas darbavosi Lazdijų parapijoje, parapijiečiai išgirdo nemažai jo padrąsinančių žodžių, naują ir išsamų Šventojo Rašto aiškinimą, ypač per homilijas, patyrė jo gilų dvasingumą, tvirtą nusistatymą vykdant Bažnyčios įstatymus. Kadangi tikėjimo tiesos yra nekintamos ir jų negalima pajungti dabartinių laikų žmonių norams, klebono geranoriškos pastangos tai liudyti kartais lieka ir nesuprastos. Kaip sakė pats klebonas, žmonių norus reikia nuolankiai priimti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija