Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kalbėta apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje

Inesė Ratnikaitė

Nacionalinis delegatas universitetinei
sielovadai kun. Arvydas Ramonas
sakė, kad Vakarų Europos
valstybėse nekyla klausimas,
ar reikia universitete kapeliono

Lapkričio 6 dieną Šiaulių universiteto baltojoje salėje susirinko Lietuvos aukštųjų mokyklų kapelionai, sielovados bendradarbiai, studentai ir dėstytojai. Vyko seminaras – pasitarimas „Bažnyčia ir universitetas: akademinės sielovados perspektyvos 2008“. Tokie susitikimai vyksta bent kartą per metus vis kitame Lietuvos universitete. Diskutuojama aktualiais sielovados klausimais, dalijamasi patirtimi, sprendžiamos iškylančios problemos. Šiais metais ŠU kapelionas Egidijus Venckus pakvietė į Šiaulių universitetą. Seminare – pasitarime dalyvavo atstovai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus aukštųjų mokyklų, karo akademijos. Seminare dalyvavęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis išsakė mintį, kad šis susitikimas turėtų padėti mokslo žmonėms pažvelgti į amžinąsias vertybes. Šiaulių universiteto rektorius Vincas Laurutis pasidžiaugė, kad šiandien universitetai be baimės žiūri į sielovadą, religiją, kuri gyvenimą daro labiau priimtiną.


Žemaičių diena Didžiuosiuose Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose

Bronius Kleinauskas,

Žemaičių Kalvarijos Bazilikos
choro choristas, bendruomenės ,,Gardai“ pirmininkas

Žemaičių Kalvarijos piligrimai
Aušros Vartuose

Lapkričio 17 dieną į Vilniuje vykstančius Didžiuosius Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidus vyko maldininkai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų. Piligrimai autobusais vyko iš Plungės, Telšių, Klaipėdos, Gargždų, Akmenės parapijų. Iš Žemaičių Kalvarijos išvyko daugiau kaip 50 maldininkų, tarp jų ir Bazilikos choras. Į didžiuosius atlaidus atvyko Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos, Telšių vyskupijos licėjaus bei Propedeutinio kurso vadovybė, dėstytojai ir auklėtiniai.


Lietuvi, amžiais būk didus...

Zigmas Tamakauskas

Grupė minėjimo dalyvių
Kauno Stasio Lozoraičio
vidurinėje mokykloje

Lietuvos kariuomenės dienos proga Kauno Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje įvyko įspūdingas Ginkluotųjų pajėgų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago žūties 50-ųjų metinių minėjimas. Jį surengė Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba ir LKD Kauno skyriaus Švietimo sekcija, talkinant mokyklos vadovybei ir vietos ateitininkų kuopai.


Šviesos spinduliai nykią rudens dieną

Birutė Vasylienė

Vyskupas Eugenijus Bartulis
(dešinėje) Kauno Paminklinės
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
konferencijų salėje pristatė
savo 2008 metų kalendorių
„Šventovės kalnuose“

Lapkričio 18-ąją, sekmadienį, Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje po Sumos šv. Mišių vyko susitikimas su aktoriumi Aleksandru Rubinovu, kurio metu jis parodė monospektaklį „Spektaklis po spektaklio“. Aktorius meistriškai, su humoru pasakojo į kraują įaugusias, kasdieniškas istorijas apie žmonių nepagarbą, nedėmesingumą.


Sakralinis vakaras

Laima MACYTĖ

Lapkričio 14 dieną Radviliškio bendruomenė rinkosi į kultūros rūmus. Ten vyko Šiaulių vyskupijos 10-mečio renginys. Vakaro metu pristatytas 2008 metų nuotraukų „Šventovės kalnuose“ kalendorius ir Šiaulių Katedros Šv. Cecilijos ansamblio sakralinių kūrinių kompaktinė plokštelė „Sveika, Karaliene!“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija