Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvi, amžiais būk didus...

Zigmas Tamakauskas

Grupė minėjimo dalyvių
Kauno Stasio Lozoraičio
vidurinėje mokykloje

Lietuvos kariuomenės dienos proga Kauno Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje įvyko įspūdingas Ginkluotųjų pajėgų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago žūties 50-ųjų metinių minėjimas. Jį surengė Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba ir LKD Kauno skyriaus Švietimo sekcija, talkinant mokyklos vadovybei ir vietos ateitininkų kuopai.

Į minėjimą susirinko pilna salė vyresnių klasių mokinių ir mokytojų. Salę puošė mūsų valstybinė vėliava, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago portretas ir užrašas: „Lietuvi, amžiais būk didus...“ Minėjime nebuvo skaitomi oficialūs pranešimai. Pranešėjų vaidmenis literatūriniame vaizdelyje gražiai atliko mokiniai, mokytojos Vidos Zulonaitės vadovaujami ateitininkai. Pati mokytoja Vida Zulonaitė režisavo ir vaizdelį. Iš mokinių lūpų sklido partizanų vado atsiminimuose užrašyti žodžiai, partizaninės patriotinės dainos, ne kartą stabtelėta prie Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo ir kovos žingsnių. Reikėjo nemažai perskaityti, išmokti. Išmokti ne tik žodžiais, bet gyva širdimi. Partizanų vado gyvenimo epizodus perteikė didelis būrys moksleivių, pradedant pradinukais ir baigiant dvyliktokais. Ypač įtaigiai kalbėjo aštuntokas Marius Grabauskas, devintokai Lukas Valatavičius ir Arnoldas Aikevičius, dešimtokė Lina Miklaševičiūtė, jos sesutė vienuoliktokė Rūta ir dvyliktokas Liudas Marma. Mokinius partizaninių dainų išmokė muzikos mokytoja Daiva Redžepovienė.

Minėjimą savo žodžiais įprasmino generolo Adolfo Ramanausko-Vanago dukra Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir buvęs Lietuvos partizanas, dabar dimisijos majoras, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo viršininkas Vytautas Balsys. Tokiu patriotiniu minėjimu, jį pavadinusi gyvąja pamoka, pasidžiaugė mokyklos direktorė Klaudija Kovalenkina ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Ryto Kupčinsko padėjėja Raminta Baltuškienė.

Adolfo Ramanausko-Vanago žūties 50-mečio oficialūs ar neoficialūs minėjimai tęsis iki metų pabaigos. Kartu su jo auka bus prisiminti ir kiti iškilūs Rezistencijos vadai ir didvyriai: partizanų vadas Jonas Žemaitis-Vytautas, legendinis partizanų kapitonas Juozas Lukša-Daumantas, Žemaičių legiono vadas pulkininkas Jonas Semaška-Liepa, pulkininkas Juozas Vitkus-Kazimieraitis, partizanų publicistas Lionginas Baliukevičius- Dzūkas ir kiti.

Lapkričio 29-ją – Adolfo Ramanausko-Vanago sušaudymo dieną – minėsime drauge su Kauno „Saulės“ gimnazijos gimnazistų būriu Genocido aukų muziejuje – buvusio kalėjimo kameroje prie generolų Jono Žemaičio-Vytauto ir Adolfo Ramanausko-Vanago portretų. Čia jų atminimui uždegsime žvakelę, pasiklausysime poeto Antano Paulavičiaus sukurto eilėraščio partizanų vado atminimui.

Partizaninė ginkluota kova su sovietine imperija bylojo tautos kamieno ištvermę ir gyvybingumą, išreiškė jos išlikimo ir Nepriklausomybės atgavimo viltį. Tokios mintys skamba ir A Ramanausko-Vanago atsiminimuose: „Tauriausieji Lietuvos sūnūs ir dukros žuvo vienas po kito, kovodami su nepalyginamai gausesniu priešu, bet jam nepasidavė... Mes tiek metų laikėmės kovoje tik [tautos] sveikojo kamieno dvasiškai ir medžiagiškai remiami. Mes gyvenome ir kovojome vadovaudamiesi visos tautos kilniais idealais“.

Tegul atmintis visada būna gyva mumyse...

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija