Atnaujintas 2007 lapkričio 30 d.
Nr.89
(1586)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šviesos spinduliai nykią rudens dieną

Birutė Vasylienė

Vyskupas Eugenijus Bartulis
(dešinėje) Kauno Paminklinės
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
konferencijų salėje pristatė
savo 2008 metų kalendorių
„Šventovės kalnuose“

Lapkričio 18-ąją, sekmadienį, Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje po Sumos šv. Mišių vyko susitikimas su aktoriumi Aleksandru Rubinovu, kurio metu jis parodė monospektaklį „Spektaklis po spektaklio“. Aktorius meistriškai, su humoru pasakojo į kraują įaugusias, kasdieniškas istorijas apie žmonių nepagarbą, nedėmesingumą.

17 valandą gausiai susirinkusius tikinčiuosius džiugino Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kamerinio choro „Cantemus“ choristai (meno vadovas ir dirigentas Laurynas Vakaris Lopas). Skambėjo skandinavų ir lietuvių klasikų bei šiuolaikinių autorių bažnytiniai kūriniai. Bažnytinė muzika, giesmė, jungianti savy maldą, atitraukia nuo žemiškų rūpesčių, pilkos kasdienybės, sužadina kilnius jausmus.

Susirinkusieji pasiklausyti koncerto, liko dalyvauti šv. Mišiose, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo mons. Vytautas Grigaravičius.

Homilijoje vyskupas kvietė būti drąsiais skelbiant Dievo žodį, kvietė skaityti Šv. Raštą, nes per maldą mes kalbame Viešpačiui, o per Šventą Raštą Jis kalba mums.

Po šv. Mišių vysk. E. Bartulis pristatė savo 2008 metų kalendorių „Šventovės kalnuose“. Pristatyme dalyvavo ir kartu kopęs į kalnus fotografas Evaldas Darškus, ir dizaineris Linas Janonis. Vyskupas pasakojo trumpas istorijas apie kiekvieną koplyčią kalnuose, kurioje teko apsilankyti. Intarpuose poeto Bernardo Brazdžionio eilėmis džiugino aktorė Doloresa Kazragytė, o giesmėmis – Šiaulių Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos mokyklos giesmininkai (vadovė Rolanda Kalauskienė). Renginio metu buvo pristatoma ansamblio kompaktinė plokštelė „Sveika, Karaliene!“

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija