Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pristatytas dokumentinis filmas apie legendinį partizaną

Kazimieras Dobkevičius

Legendinis partizanas Juozas
Armonaitis – dim. majoras,
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
kino filmo premjeroje

Pasak Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio valdybos pirmininko, dimisijos pulkininko Jono Čeponio, dabar tikrų partizanų „grynuolių“ beliko šiek tiek virš trijų šimtų. Lietuvos kino studija sukūrė vieną vienintelį kino filmą apie partizaninę kovą „Vienui vieni“, kurį režisavo Jonas Vaitkus. Tai filmas, per Lukšų šeimos tragediją, nuožmią kovą su okupantais pasakojantis, kaip vyko rezistencinė kova ne tik su pavergėjais, bet ir su kolaborantais, išdavikais stribais... Ir tai viskas. Daugiau kino filmų, dokumentinių juostų apie partizanus, išskirtinius kovotojus nebuvo sukurta.


Ar esame pasirengę ginti Tėvynę?

Dr. Aldona Kačerauskienė

Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolija, vadovaujama Jadvygos Beliauskienės, lapkričio 25-osios popietę LR Seimo rūmų Konstitucijos salėje surengė pokalbį, skirtą Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimui. Svarbiausi pranešėjai – Europos Parlamento narys, prof. Vytautas Landsbergis ir doc. dr. Romas Batūra argumentuotai atsakė į kai kurių keliamus, visai nepagrįstus klausimus: kam Lietuvai reikia kariuomenės, su kuo rengiamės kariauti, nejaugi mūsų neapgins NATO, kurios nariais jau keletą metų esame ir t.t.


Pasienyje – naujos galimybės

Rūta Averkienė

Dargužių kaimo moterys gamina sūrius

Varėnos rajono savivaldybė kartu su Varėnos turizmo ir verslo informacijos centru 2006 metais parengė ir pradėjo vykdyti projektą „Teminis kaimas: naujos galimybės pasienio regionų verslui, turizmui ir kultūrai“. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Kaimynystės programos „INTERREG III“ lėšomis. Trys Varėnos rajono kaimai – Dargužiai, Senoji Varėna ir Subartonys – pasirinko temas ir toliau kryptingai į jas gilinasi. Dargužiai pamažu tampa sūrių kaimu, Subartonys imasi lietuvių literatūros klasiko Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimtinės ir kūrybos temos, Senoji Varėna, kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtinė, plėtoja muzikos ir menų temą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija