Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Ekumenizmas – ne pasirinkimas, bet šventa pareiga“

Mindaugas BUIKA

Pripažintas Romos vyskupo primatas

„Katalikų Bažnyčiai ekumenizmas nėra pasirinkimas, bet šventa pareiga. Tai mūsų Viešpaties duotas mandatas“, – šią nuostatą popiežius Benediktas XVI yra išsakęs savo pontifikato pradžioje ir priminęs daugelį kartų praktiniais veiksmais siekiant krikščionių vienybės. Jis tą patvirtino visus pasaulio kardinolus sušaukęs aptarti ekumeninių reikalų išvakarėse iškilmingos konsistorijos, surengtos rugsėjo 24 dieną, kurioje buvo inauguruoti 23 nauji Kardinolų kolegijos nariai. Pagal Vatikane paskelbtą komunikatą, Šventasis Tėvas pats pristatė susitikimo temą „Ekumeninis dialogas maldos ir Viešpaties nurodymo: Ut unum sint (kad visi būtų viena) šviesoje“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija