Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Meilės liaudies menui pamokos

Jonas PETRONIS

Salako vaikų folklorinio ansamblio
vadovė Danguolė Kisielienė

Jaunieji salakiečiai – Kotryna
Brukštaitė, Gabija Švenčionytė
ir mokytoja Danguolė Kiselienė
groja skudučiais polką

Sutartinai dainavo patys
jauniausieji sambūrio dalyviai –
Dusetų vaikų darželio
folklorinis ansamblis „Sartukai“

Zarasų kultūros centre gražiai puoselėjama šio krašto etninė kultūra. Zarasiškiai gali pasidžiaugti, kad įvairiose rajono vietovėse aktyviai veikia vaikų folkloriniai ansambliai. Jaunieji tautos papročių, meno, tradicijų puoselėtojai renka medžiagą, užrašinėja savo senelių ir prosenelių dainas, šokius, mįsles, padavimus. Taip jiems neleidžia iškeliauti užmarštin. Tai labai reikalingas ir neįkainuojamas darbas. Vaikai, jų vadovai ne tik renka šias vertybės, bet ir šoka sėlių dainas, šokius, mena mįsles, porina senovinius pasakojimus. Scenoje atgyja žila senovė, kurią išvysta mūsų krašto žmonės, svečiai. Jau trečioje Dainų šventėje ežerų krašto jaunieji folkloro meno mylėtojai – Antazavės „Ramtatūris“, Zarasų „Oželis“ ir Salako „Saulala“ ansamblių dalyviai demonstravo savo sugebėjimus, dainavo sėlių dainas, šokius. Jaunieji liaudies meno mylėtojai garsino ne tik Zarasų rajoną, ansambliečiai iš Antazavės koncertavo net Ukrainoje.

Šiemet dvyliktasis tradicinis rajono folkloro sambūris prasidėjo seminaru. Jame sėlių paveldą ir šiandienos problemas gvildeno garsi etnologė Gražina Kadžytė. Įdomiai apie tai kalbėjo docentė Bronė Stundienė, rajono kultūros centro vyr. etnografė Rima Vitaitė. Seminare buvo akcentuota, kad etninė kultūra – tai visos tautos sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinio regiono savitumą. Folkloriniai ansambliai yra šios kultūros saugotojai, puoselėtojai bei propaguotojai.

Kultūros rūmuose buvo aptarti ir etninės kultūros paveldo rinkimo rezultatai. Šauniausiu darbu pripažinta mokytojos Rūtos Denafaitės užrašyti Kuklių kaimo žmonių prisiminimai. Vertinimo komisija gerai įvertino ir Suvieko kaimo gyventojo Vilhelmo Guogio užrašytus prisiminimus. Zarasietis Valentinas Lašas užrašė prisiminimus apie kūrybinio polėkio žmogų Mykolą Stauską, jo gyvenimo dešimtmečiai – viso mūsų krašto istorija. Vertingos ir įdomios medžiagos pateikė zarasietis Viktoras Pranckūnas. Prisiminimus iš savo tėvų, senelių ir prosenelių rinko Avilių, Samanių pagrindinių mokyklų mokiniai bei mokytojai. Salako pagrindinės mokyklos mokytoja Danguolė Kisielienė etninės kultūros paveldo rinkimo konkursuose, kurie Zarasuose vyksta jau trečią kartą, visada dalyvauja. Ir jos darbai sulaukia gero įvertinimo. Šį sykį mokytoja Salako krašte rinko šiurpes. Tai pasakojamosios tautosakos trumpi kūriniai, kuriais vyresnieji gąsdindavo mažuosius nebūtais dalykais. Už šią medžiagą mokytojai buvo įteiktas diplomas. Sambūrio metu daug gražių padėkos žodžių buvo pasakyta Janinai Trimonienei, Irenai Blinstubienei, Daliai Paliūnienei ir kitoms vaikų folklorinių ansamblių vadovėms, etninės kultūros puoselėtojoms, kurios suburia savo kolektyve visus miesto ir kaimo vaikus, mėgstančius liaudies dainas ir šokius.

Folklorinių ansamblių vadovės buvo apdovanotos Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės Liudvikos Trasykytės padėkos raštais už aukštaičių etninės kultūros puoselėjimą ugdant vaikų folkloro kolektyvus. Sumaniausia, išradingiausia pripažinta Salako vaikų folklorinio ansamblio vadovė Danguolė Kisielienė.

Prieš vienuolika metų Danguolė ėmė vadovauti Salako vaikų folkloriniam ansambliui. Jaunuosius liaudies tradicijų puoselėtojus parėmė iš mokytojos Janinos Bukelskienės, kuriai dėkinga ir šiandien už nuoširdžius patarimus, gerą paskatinantį žodį. Danguolė moko ketvirtokus, beveik visi jie yra folklorinio ansamblio nariai. Be ketvirtokų, ansamblyje yra šeštokė Eglė Uoselytė, penktokas Tomas Žurauskas, trečiokė Eglė Rimeisytė. Nors tai gana jauni folklorinio ansamblio dalyviai, bet jie daug keliauja ir koncertuoja. Pernai dalyvavo Baltų vienybės dienos švenčių iškilmėje Radviliškyje. Jau du sykius sėkmingai dalyvavo folklorinių ansamblių šventėje „Ir atskrido raiba gegula“, kuri vyksta Ignalinoje. Visada laukiami jaunieji salakiečiai Advento renginiuose Visagine. Daug gražių šokių pašoko, šaunių dainų padainavo ansamblio „Saulala“ dalyviai Anykščiuose vykstančioje Duonos šventėje. Šiltai folklorinio ansamblio nariai visada laukiami Salako bendruomenės centre, rajono mokyklose.

Jaunieji salakiečiai renka medžiagą apie šio krašto praeitį, užrašo patarles, mįsles, raudas. Dovydas Gerasimovas parašė apie savo tetą Genovaitę, kilusią iš šio krašto. Kotryna Brukštaitė užrašė kaimynės prisiminimus, kuriuose pasakojama, kokius anksčiau žaidimus žaidė, šokius šoko, dainas dainavo. Gabrielė Žurauskaitė papasakojo apie savo senelį muzikantą, kuris atvyksta į mokyklą, pamoko groti armonika. Pati vaikų folklorinio ansamblio „Saulala“ vadovė renka padavimus apie Salako krašto ežerus, jų atsiradimą. Šiame sambūryje šiltai buvo sutikta salakiečių atliekama polka, kurią jie grojo skudučiais.

Gražias programas pateikė renginyje vaikų folklorinių ansamblių dalyviai. Visi jaunieji mūsų krašto etninės kultūros puoselėtojai buvo linksmi, pasipuošę liaudies tautiniais kostiumais. Ir dideli, ir maži žaidė linksmus žaidimus, dainavo skambias dainas, šoko trankius šokius. Žiūrovai jiems karštai plojo. Visi gražiai drauge bendravo, diskutavo apie būsimus darbus ir koncertus.

Zarasai

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija