Atnaujintas 2007 gruodžio 5 d.
Nr.90
(1587)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujų savivaldybių norėtų tik gyvenantys centre

Neseniai Ramygaloje, Salantuose ir Vilkijoje atlikta gyventojų apklausa, kurios metu norėta sužinoti gyventojų nuomonę apie planuojamas steigti naujas savivaldybes. Apklausa parodė, kad didžioji dalis gyventojų permainų nenori. Gruodį numatyta gyventojų apklausa dėl savivaldybių steigimo Eišiškėse, Jašiūnuose, Kalveliuose ir Nemenčinėje. Ko gero, ir šių vietų gyventojai nebus tokie entuziastingi, nors galbūt dėl geografinės padėties pageidaujančių savivaldybės centro arčiau namų čia gali būti daugiau. Vis dėlto savivaldos reformai gyventojų nuomonė tėra patariamoji, taigi pati apklausa yra tarsi populiarumo ieškojimas prieš rinkimus. Pagal gyventojų išreikštą nuomonę tik Ariogalos ir Pabradės gyventojai neprieštarautų naujų savivaldybių atsiradimui, nes ariogaliečiams nuvykti į Raseinius, o pabradiečiams – į Švenčionis tikrai toloka.

Per apklausą į klausimą: „Ar pritariate, kad būtų steigiama nauja Ramygalos savivaldybė, apimanti Kėdainių rajono savivaldybės Truskavos seniūnijos ir Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Raguvos, Ramygalos, Upytės ir Vadoklių seniūnijų teritorijas“ – iš turinčių balso dalyvauti 13 tūkstančių 103 gyventojų dalyvavo 3 tūkstančiai 211 (24,5 proc.). Iš jų teigiamai atsakė 629 gyventojai (19,6 proc.), o neigiamai – 2 tūkstančiai 582 gyventojai (80,4 proc.).

Iš 555 Kėdainių rajono Truskavos seniūnijos balsavusių gyventojų tik 4 pritarė naujos savivaldybės steigimui, o 551 nepritarė.

Absoliuti dauguma Krekenavos, Raguvos, Upytės, Vadoklių seniūnijų balsavusių gyventojų nepritarė naujos Ramygalos savivaldybės steigimui. Ramygalos seniūnijoje iš 617 balsavusių gyventojų 597 pritarė reformai ir tik 20 nepritarė.

Kai spaudoje pasirodė užuominos, jog Ramygaloje mažai kam rūpi, ar taps miestas naujos savivaldybės centru, subruzdo jo gyventojai. Bendruomenė išsirinko iniciatyvinę grupę, kuri ėmėsi žygių, kad tai įvyktų ilgai nelaukiant. Štai ką apie tai kalba patys Ramygalos gyventojai.

Ramygalos seniūnas Valdas CHIRV:

Reikėtų surengti žmonių, kurie būtų priskirti Ramygalos savivaldybei, apklausą. Verta tai padaryti per Seimo ar Prezidento rinkimus. Siūlyčiau sudaryti iniciatyvinę grupę iš žmonių, įgaliotų aplinkinių gyvenviečių. Reikėtų pasiklausti visų gyventojų, tada būtų aiškiau.

Perskėlus pusiau Panevėžio ir sukūrus Ramygalos savivaldybę, kam reikėtų priskirti kitą rajono gyventojų pusę? Priskyrus ją prie Panevėžio miesto, savivaldybių liktų tiek pat, kiek jų ir buvo, tik vienoje būtų 15 tūkstančių, kitoje – 150 tūkstančių gyventojų. Vadinasi, miestas tik sustambėtų. Sakyčiau, reikia palikti miestą kaip ir buvo, o rajoną skelti į dvi dalis. Vienoje jų galėtų būti Ramygalos, kitoje – Velžio, Bernatonių ar Paįstrio savivaldybė. Tada vietoj dviejų savivaldybių būtų trys: Ramygalos savivaldybė turėtų 15-20 tūkstančių, kita – maždaug tiek pat žmonių, o miestas gyventų atskirai.

Siūlau rajone daryti dvi atskiras savivaldybes ir nieko nejungti prie miesto. Tokia reforma priartintų žmones prie valdžios. Ramygalai tai išeitų į naudą, atsirastų papildomų institucijų. Aš už tai, kad būtų Ramygalos savivaldybė, bet reikia pasiklausti visų gyventojų.

Panevėžio rajono Tarybos narys Virmantas VELIKONIS:

Valdžios numatoma savivaldos reforma gali pasiteisinti tik tada, jeigu nuo to žmonėms taps geriau. Labai svarbu, iš kur gausime lėšų. Juk be jų reformos neįvykdysi. Sukurti Ramygaloje savivaldybę yra žymiai lengviau, nes šis miestas kadaise buvo rajono centras. Tačiau tokios galimybės šiuo metu nėra. Nepagrįsti kaltinimai, kad meras, vicemeras, rajono Tarybos nariai prastai atlieka savo darbą. Visus juos pažįstu kaip itin sąžiningus žmones ir jų negaliu įtarti. Protingai kalbėti yra sunku, protingai tylėti – dar sunkiau.

Niekas dar nepavėlavo į traukinį. Ramygaloje gyvenu 30 metų, todėl žinau, kad joje neatsirastų žmonių, nepritariančių savivaldybės steigimui. Tačiau tai turi rūpėti ne vien ramygaliečiams. Yra ir Krekenava, Truskavos seniūnija Kėdainių rajone, kuri galėtų tapti naujos savivaldybės dalimi. Raguvą lyg žada jungti prie Troškūnų, kitus kaimus – prie Panevėžio miesto. Tai būtų didelė revoliucija. Tačiau kažin ar Šilų gyventojai sutiktų važinėti į Ramygalą – juk jiems nukakti į Panevėžį autostrada nereikia nė pusvalandžio. Vienos nuomonės čia negali būti. Tai reikia daryti apgalvotai.

Ramygalos puiki geografinė padėtis, iš čia asfaltu galima pasiekti bet kurią Lietuvos vietovę. Mieste veikia valymo įrengimai, įvestos gamtinės dujos, rengiamasi statyti Ramygalos aplinkkelį. Į gimtąjį miestą ketina grįžti į svetimus kraštus užsidirbti išvykę jo gyventojai ir žada statytis gyvenamuosius namus. Ateityje čia brangs pastatai ir žemė po jais.

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos filialo vyr. bibliotekininkė, Garuckų kaimo bendruomenės pirmininkė Vladislava ŠEGAMOGIENĖ:

Niekas negali atsispirti laiko pokyčiams, tačiau savivaldos reforma turi vykti neskubant ir protingai. Pokyčiai pirmiausia turi palengvinti žmogaus gyvenimą.

Tačiau aš norėčiau žinoti rajono strateginį planą, ar bus skirta 40-50 milijonų litų savivaldybės steigimui, ką galvoja Panevėžyje, kad būtų palengvintas Ramygalos krašto žmonių gyvenimas? Keliu abi savo rankas už tai, kad būtų Ramygalos savivaldybė. Jeigu bus sukurta nors 10 naujų darbo vietų, ir tai Ramygalai būtų didelis pliusas. Vietiniai Ramygalos gyventojai sensta, bet kuriuo klausimu ar dėl nedidelės problemos jie priversti daugelį kartų važinėti į Panevėžį. Norėtųsi, kad mieste būtų išplėstas medicinos paslaugų tinklas, nes čia dabar yra tik du gydytojai.

Tačiau Ramygala gali didžiuotis savo gimnazija su puikia sporto sale, palaikomojo gydymo ligonine bei senelių globos namais. Turi prasidėti darbai „plyname lauke“ – į 20 hektarų plotą žadama investuoti ne vieną milijoną, gal įsikurs kokia nors gamykla ar mokslinis institutas. Vėl naujos darbo vietos. Sulaukėme gamtinių dujų, jos palengvins gyventojų buitį. Ramygaloje numatyta kurti Europos parką. Norisi turėti masinį sporto aikštyną, o vaikų darželyje mažuosius ramygaliečius matyti žaidžiančius ne sovietinės gamybos traktoriukais ir mašinytėmis, bet šiuolaikiniais žaislais.

Ramygalos senbuvis, dirbęs anuomečio Ramygalos rajono vykdomajame komitete, Juozapas LEŠČINSKAS:

1959 metais pradėjau dirbti Ramygalos rajono vykdomajame komitete Žemės ūkio skyrių vyr. inspektoriumi technikos priežiūrai. Ramygalos rajonas buvo didelis, jam priklausė Truskava, Ančiškis, Šilai, Žibartonys, Krekenava, Ėriškiai. Skaičiuodavome skaitytuvais. Mūsų darbą vėliau palengvino gautos skaičiavimo mašinėlės „Feliks“. Tarnybiniams reikalams turėjau motociklą „MK“. Rajone buvo labai prasti keliai. Būdavo, kad purvyne paliktas motociklas stovėdavo vienas.

Ar verta Ramygaloje atkurti tai, kas buvo prieš 50 metų? Manau, kad kai ką tikrai verta. Tai išspręstų Ramygalos miesto ir jo aplinkinių gyvenviečių žmonių problemas. Važinėti į Panevėžį – brangu, biurokratizmo per daug. Bet nelabai tikiu, kad to pageidautų žibartoniečiai, krekenaviečiai, truskaviečiai ar pagiriečiai. Man atrodo, Pagirių ir Truskavos gyventojai jau prisirišo prie Kėdainių rajono. Jeigu liktų ta pati teritorija, kokia dabar priklauso Panevėžio rajonui, tik skeliant jį pusiau į dvi savivaldybes, tikrai nebūtų iš ko kurti naujos. Ramygaloje nėra dviejų tūkstančių gyventojų. Uliūnai, Upytė atitektų Panevėžio rajonui. Jeigu neprijungtų tos Kėdainių rajono dalies, kurią turėjo ankstesnis Ramygalos rajonas, tai nesusikurtų nauja savivaldybė.

Kėdainių rajonui priklausanti Truskava kadaise buvo Ramygalos rajono ribose. Kalbama, kad steigiant Ramygalos savivaldybę, ši vėl turėtų tapti jos dalimi. Ar tai būtų naudinga gyventojams, Truskavos seniūnas Vytautas ZAKARYZA atsakė:

Manau, jog dauguma mūsų seniūnijos gyventojų nepritaria tokiai reformai. Tačiau jeigu nutars taip, ar kas nors klausys jų nuomonės. Steigiant Ramygalos savivaldybę ir kuriant jos administracinę bazę, didžioji dalis lėšų liktų centre, o pakraščiai merdėtų. Asmeniškai nieko gero nematau iš Truskavos krašto prijungimo prie Ramygalos savivaldybės. Tik joje būtų sukurtas dar didesnis biurokratinis aparatas, atsirastų daugiau valdininkų. Antai Rietavo, Kazlų Rūdos, Pagėgių savivaldybės neturi savo policijos komisariatų, prokuratūros. Taip būtų ir Ramygalos savivaldybėje. Gyventojai į policiją, prokuratūrą priversti vykti į Panevėžį. Be to, remiantis Kėdainių rajono strateginio vystymo planu, šiuo metu rengiamas projektas, pagal kurį mūsų seniūnijos Pavermenio gyvenvietėje kitais metais turėtų būti pradėti kanalizacijos ir vandentiekio tinklų įrengimo darbai. Bijau, kad Truskavos seniūnijai tapus Ramygalos savivaldybės dalimi, šitas projektas liktų neįgyvendintas.

Kalbino ir fotografavo
Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija