Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kunigo išpažintis

Apie Vaclovo Aliulio, MIC, atsiminimų knygą „Vieno žąsiaganio istorija“

Vytautas Visockas

Knygos autorius kun. Vaclovas Aliulis
(antras iš dešinės) su dr. Arūnu
Streikumi, istoriku Nerijumi Šepečiu
ir filosofu Vytautu Ališausku

Įminkite mįslę. Kunigas, bet ne tik. Visuomenės veikėjas, bet ne tik. Intelektualas, bet ne tik. Kas? – Vienas žąsiaganis. O kas tas žąsiaganis? – Dziedukas su lazduki. O kas tas dziedukas? – Vaclovas Aliulis.

Ne tik kunigu, ne tik visuomenės veikėju, ne tik intelektualu Vaclovą Aliulį jo atsiminimų knygoje „Vieno žąsiaganio istorija“ pristato filosofas Vytautas Ališauskas, „dzieduku su lazduki“ – jis pats save taip pavadino Rašytojų sąjungos klube.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija