Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Didžiosios vilties skelbimas

Mindaugas BUIKA

Enciklika tinka Adventui

Pasaulyje plačiai pristatoma ir komentuojama popiežiaus Benedikto XVI antroji enciklika „Spe salvi“ („Išgelbėti viltimi“), kurioje išsamiai aptariama didžiosios krikščioniškos vilties – tikėjimo į Dievo gailestingumu pasiekiamą išganymą ir amžinąjį gyvenimą – tema. Pats Šventasis Tėvas prieš praėjusio pirmojo Advento sekmadienio „Viešpaties Angelo “ maldą sakė, jog šis liturginis laikas, kai mūsų širdyse vėl pažadinamas Dievo Sūnaus atėjimo viltingas laukimas, yra „tinkama proga pasiūlyti visai Bažnyčiai ir visiems geros valios žmonėms“ naująją encikliką. Pagal nusistovėjusią tradiciją enciklika – svarbiausias Popiežiaus dokumentas – įvardijama ją pradedančiais žodžiais, kurie šiuo atveju yra lotyniška eilutė iš apaštalo šv. Pauliaus laiško Romos tikinčiųjų bendruomenei: „Spe salvi facti sumus“ („Esame išgelbėti viltimi“) („Rom 8, 24).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija