Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Laiškas redaktoriui

Senas anekdotas apie į traukinį pavėlavusį „išminčių”, pareiškusį „geriau vėliau, negu niekada”, gali turėti šį tą bendro su šiuo laišku. Jį parašyti nutariau dar vasarą, bet neparašiau. Ta proga norėjau viešai pasidžiaugti „XXI amžiaus“ pagrindiniais stulpais. Ir pradėsiu nuo Petro Katino, pasakydamas „Tik nepaleiskite ilgų atostogų Petrą Katiną”. „XXI amžiaus“ skaitytojai tikriausiai įvertina jo darbštumą ir aiškiai pateikiamą svarbią informaciją apie įvykius Rytuose ir Vakaruose. Be to, ir Lietuvos politinių įvykių įžvalgus pateikimas daug padeda norintiems būti informuotiems.


Metas susirūpinti „Kregždutės“ likimu

Noriu kreiptis į visus moksleivius, jų tėvus, tikybos mokytojus, mokyklų vadovus, kunigus, verslininkus (ypač į tuos, kurie turi jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, vaikaičių) ir į visus „XXI amžiaus“ laikraščio skaitytojus. Jau daugiau kaip dešimtmetį platinu moksleiviams skirtą savaitraštį „Kregždutė“, o kol dirbau mokykloje, mokiniai skaitė šį jiems skirtą leidinėlį, netgi kas savaitę jį aptardavome. Mano ugdytiniai taip mylėjo „Kregždutę“, kad net patys pradėjo joje bendradarbiauti: siųsti savo rašinėlius, piešinius, eilėraštukus ir pan. Šis iš pažiūros kuklus laikraštukas gražiai propaguoja meilę Tėvynei, jos praeičiai, moko pažinti ir branginti mūsų krašto kultūrą, gamtą.


Padėkim savajai spaudai

Visiems gerai žinoma, kokią reikšmę turi ketvirtoji valdžia – žiniasklaida, t.y. televizija, radijas ir spauda. Čia plačiau pakalbėsim apie pastarąją. Nuo spaudos, kaip ir nuo kitų žiniasklaidos rūšių, didele dalimi priklauso visuomenės moralės lygis, patriotizmas ir pilietiškumas. Deja, didelė dalis spaudos, tarnaujančios oligarchams, senajai nomenklatūrai ir klanams, užuot vykdžius kilnią, visuomenės interesus atitinkančią misiją, pateikus objektyvią informaciją ir formavus aukštos moralės nuostatas visuomenėje, padėjus tvirtinti šeimas, patriotizmą ir pilietiškumą, propaguoja smurtą, aklą vergavimą turtui ir pinigams, žlugdo moralę. Tokia spauda daug dėmesio skiria esą skriaudžiamų seksualinių mažumų gynimui, o faktiškai propaguoja seksualinius iškrypimus, griauna visuomenės moralę, šeimą, besigardžiuodami, anot rašytojo K. Sajos, „užpakalizmu“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija