Atnaujintas 2007 gruodžio 7 d.
Nr.91
(1588)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Padėkim savajai spaudai

Visiems gerai žinoma, kokią reikšmę turi ketvirtoji valdžia – žiniasklaida, t.y. televizija, radijas ir spauda. Čia plačiau pakalbėsim apie pastarąją. Nuo spaudos, kaip ir nuo kitų žiniasklaidos rūšių, didele dalimi priklauso visuomenės moralės lygis, patriotizmas ir pilietiškumas. Deja, didelė dalis spaudos, tarnaujančios oligarchams, senajai nomenklatūrai ir klanams, užuot vykdžius kilnią, visuomenės interesus atitinkančią misiją, pateikus objektyvią informaciją ir formavus aukštos moralės nuostatas visuomenėje, padėjus tvirtinti šeimas, patriotizmą ir pilietiškumą, propaguoja smurtą, aklą vergavimą turtui ir pinigams, žlugdo moralę. Tokia spauda daug dėmesio skiria esą skriaudžiamų seksualinių mažumų gynimui, o faktiškai propaguoja seksualinius iškrypimus, griauna visuomenės moralę, šeimą, besigardžiuodami, anot rašytojo K. Sajos, „užpakalizmu“.

Šios rūšies leidiniai mėgsta pasigirti dideliais tiražais. Taip yra visuose kraštuose: didžiausius tiražus turi bulvarinė spauda. Tuo labiau kad žemam visuomenės skoniui pataikaujanti arba už pinigus parsiduodanti spauda gauna ne tik didelius reklamos užsakymus, bet ir sulaukia vadinamojo spaudos rėmimo fondo paramos.

Visiškai kitokioje padėtyje yra patriotines, moralines, tautos, valstybės, krikščioniškas vertybes, asmens laisvę bei šeimos tradicijas puoselėjanti spauda. Ypač tai ryšku panagrinėjus daugelio krikščionišką mintį, patriotines ir moralines nuostatas gerbiančių žmonių pamėgtą laikraštį „XXI amžių“ ir vaikams skirtą laikraštėlį „Kregždutė“. Minėti leidiniai niekuomet nėra sulaukę Spaudos rėmimo fondo pagalbos, juose nebūna reklamos, jų niekuomet nemini Lietuvos radijas savo kasdieninėse spaudos apžvalgose. Panašioje padėtyje yra ir laikraštis „Tremtinys“. Tarsi tokių laikraščių net nebūtų! Pagrindinis laikraščių „XXI amžius“ ir „Kregždutė“ egzistencijos šaltinis – skaitytojų prenumerata. Tačiau šių laikraščių prenumeratorių skaičius mažėja, kadangi tie laikraščiai patiria informacinę blokadą iš įvairiausių sluoksnių (tarp šią katalikišką spaudą ignoruojančių yra, kaip nebūtų keista, ir kai kurios katalikų institucijos) ir nepakanka lėšų juos išlaikyti. Todėl visus minėtų laikraščių skaitytojus kviečiame ne tik patiems ir toliau juos prenumeruoti, bet ir paraginti savo draugus, gimines, kurie neabejingi puoselėjamoms šiuose leidiniuose vertybėms, juos užsiprenumeruoti. Yra ir dar vienas kelias padidinti „XXI amžiaus“ tiražą: artimiems žmonėms, draugams įvairių švenčių, jubiliejų proga padovanoti laikraščio prenumeratą. Ypač taip padaryti tiktų artėjant Kalėdų šventėms. Tai būtų nuostabi dovana ir žymiai vertingesnė už kokį nors niekutį, kurį gavęs dažnas greitai pamiršta. Tuo labiau kad dovanojant laikraštį ir pagal savo finansines išgales pasirinkus ilgesnį ar trumpesnį prenumeratos laikotarpį yra galimybė skirti lėšų šiems katalikiškas, tautines ir žmogiškas vertybes propaguojantiems laikraščiams leisti. Be to, yra privalumas tai, kad „XXI amžių“ galima prenumeruoti tik trečiadienio (kultūrinį visuomeninį) ar penktadienio (religinį visuomeninį) numerius.

Artėja Kalėdų šventės ir Naujieji metai – gera proga pasveikinti savo artimus žmones su šiomis šventėmis, užprenumeruojant jiems „XXI amžių“. Tokia pat dovana galėtų būti ir laikraščiai „Tremtinys“ bei „Kregždutė“.

Algimantas MALINIONIS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija