Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėjo talentingąjį Lietuvos karininką

Pulkininko, legendinio Žemaičių legiono vado Jono Semaškos-Liepos 100-osioms gimimo metinėms

Kazimieras Dobkevičius

Prie pulkininko Jono Semaškos
kapo Petrašiūnuose Kaune
(iš kairės): Lietuvos ambasadorius
Vengrijoje, vaikaitis Darius Semaška
ir sūnus Alvydas su žmona

Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanų Žemaičių legiono vadas, pulkininkas Jonas Semaška gimė 1907 m. lapkričio 24 d. Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsčiuje, Naujadvario kaime, Juozo Semaškos dešimties vaikų šeimoje.Vyresnysis brolis Kazimieras žuvo nepriklausomybės kovose, broliai Bronius ir Petras buvo nužudyti bolševikų ir jų sėbrų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija