Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Į pagalbą eina savanoriai

Benjaminas ŽULYS

Savanoris, savanorystė – šios sąvokos byloja apie pagalbą kitam – žmogui, visuomenei, net kitai šaliai, nesiekiant sau asmeninės naudos. Tai buvo akcentuota Kauno miesto savivaldybėje surengtoje konferencijoje, kurioje kalbėta apie savanorystės idėjas, principus, jos vietą Lietuvos gyvenime. Renginio organizatoriai – Lietuvos Kolpingo draugija. Tai visuomeninė, nesiekianti pelno, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, katalikiškos švietėjiškos veiklos bendruomenė. Draugija propaguoja šeimyniškumą bei globą, aktyviai dalyvauja Bažnyčios misijoje pasaulyje. Lietuvoje draugija įkurta 1993 metais ir yra Tarptautinės Kolpingo draugijos narė. Vietinė bendruomenė yra vadinama Kolpingo šeima, kurios veikla artimai siejasi su parapija. Draugija dirba su įvairaus amžiaus žmonėmis – vaikais, jaunimu, suaugusiaisiais.


Neskaičiuoja valandų, netausoja savo jėgų

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas parodos pristatyme

„Caritas“ – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo, akcentuojančio žmogaus orumą, humanistinių nuostatų veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir tarnauti pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams. Jo darbuotojai ir savanoriai gruodžio 5- ąją rinkosi į Aukštaitijos sostinės savivaldybės salėje surengtą respublikinę konferenciją, skirtą Panevėžio vyskupijos „Caritas“ Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro 10-mečiui pažymėti. Susirinkusius pasveikino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Grupei pasižymėjusiųjų „Caritas“ darbe ganytojas įteikė Padėkas. Su ypatinga šiluma buvo minima Petrauskų pavardė. Jų šeimos galva dirbo krosniakuriu, mokė pinti iš vytelių. Tėvo pėdomis pasekė dukra, perteikusi siuvimo paslaptis. J. Petrauskas konferencijoje nedalyvavo dėl sunkios ligos.


Aptarė maisto dalijimą nepasiturintiems

Lapkričio 28 dieną „Lietuvos Caritas“ centre Kaune posėdžiavo darbo grupė, sudaryta Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programai vykdyti. Šios programos metu Vyriausybės lėšomis nuperkami maisto produktai iš ES intervencinių atsargų, kuriuos vėliau pagal ES galiojančią tvarką nepasiturintiems turi išdalinti konkurso būdu atrinktos nevyriausybinės organizacijos. Lietuvoje programa vykdoma antrus metus. Iš Vyriausybės pusės joje dalyvauja Žemės ūkio ministerija, Rinkodaros agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės. Nevyriausybiniam sektoriui programoje taip pat jau antrus metus atstovauja religinė bendrija „Lietuvos Caritas“, Raudonojo kryžiaus draugija ir labdaros paramos fondas Maisto bankas.


Lietingą lapkritį Utenoje švietė ir šildė „Saulė“

Dr. Gražina Kačerauskienė

Prisiminimais dalijasi buvęs
mokinys ambasadorius
Vytautas Dambrava (dešinėje)
I.Jurkyno nuotrauka

Lapkričio 19-24 dienomis Utenoje buvo paminėti du jubiliejai: „Saulės“ draugijos 100-metis ir Utenos „Saulės“ gimnazijos 90-metis. Šventės proga vyko mokslinė konferencija „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“, šv. Mišios už mirusius ir gyvus gimnazijos mokytojus ir mokinius Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, buvusių sauliečių susitikimai, garbių svečių sveikinimai ir koncertai. Jubiliejinį vainiką papuošė jaunųjų sauliečių surengtos gerumo ir parodų dienos, popietė „Sveikinu ir dovanoju“, sportinės varžybos. Išleistas Utenos „Saulės“ gimnazijos jubiliejinis laikraštis „Langas“.


Lietuvos sauliečiai – laisvės kovotojai

Zigmas Tamakauskas,

Kauno „Saulės“ gimnazijos
istorijos mokytojas metodininkas

Tokiu pavadinimu lapkričio 30 dieną vyko tarptautinė konferencija Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Konferencijai impulsą davė gimnazijos projektas „Mokomės iš sauliečių patirties“, kuriuo siekiama ugdyti moksleivių patriotinį – tautinį nusiteikimą. Į projektą noriai įsijungė gimnazijos mokiniai, dar likę gyvi Lietuvos laisvės kovotojai, susiję su „sauliečiais“. „Saulės“ gimnazijos moksleiviai vyko pas buvusius mokinius ir mokytojus – laisvės kovotojus užrašyti jų prisiminimų, filmuoti ir kitaip kaupti iliustracinę bei pasakojamą medžiagą.


Žvilgsnis į Maironio lyriką

Bronislava Tamulynienė

Darniai skambėjo Vaikų globos
namų direktoriaus pavaduotojos
Jūratės Žvaliauskienės, pedagogės
Žydrės Velipolskienės
ir jų ugdytinių balsai
Kristinos Bondarevos nuotrauka

Visa savaitė nuo lapkričio 19 iki 25 dienos Lietuvoje buvo paskirta suaugusiųjų švietimui. Pagrindinis savaitės tikslas – diegti bendravimo tradicijas šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje, akcentuojant kartų (vaikų, tėvų, senelių) švietimą ir mokymąsi drauge. Savaitės renginiais buvo siekiama atkreipti pačios šeimos, mokymo, kultūros, valdžios institucijų ir visuomenės dėmesį į tai, kad rimčiausias žmogaus ugdymo problemas – nenorą mokytis, dvasingumo mažėjimą, vertybių praradimą – greičiau išspręsime bendrai sutelkę jėgas, o ne dirbdami atskirai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija