Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Neskaičiuoja valandų, netausoja savo jėgų

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono bendruomenių
sąjungos pirmininko pavaduotojas
Zigmas Bezoraitis (kairėje)
pertraukėlės metu užmezgė
pokalbį su „Lietuvos Caritas“
generaliniu direktoriumi
kun. Robertu Grigu

Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas parodos pristatyme

Panevėžio miesto vicemeras
Petras Luomanas (kairėje)
ir Panevėžio vyskupijos „Caritas“
direktorius kan. Petras Baniulis
Autoriaus nuotraukos

„Caritas“ – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo, akcentuojančio žmogaus orumą, humanistinių nuostatų veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir tarnauti pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams. Jo darbuotojai ir savanoriai gruodžio 5- ąją rinkosi į Aukštaitijos sostinės savivaldybės salėje surengtą respublikinę konferenciją, skirtą Panevėžio vyskupijos „Caritas“ Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro 10-mečiui pažymėti. Susirinkusius pasveikino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Grupei pasižymėjusiųjų „Caritas“ darbe ganytojas įteikė Padėkas. Su ypatinga šiluma buvo minima Petrauskų pavardė. Jų šeimos galva dirbo krosniakuriu, mokė pinti iš vytelių. Tėvo pėdomis pasekė dukra, perteikusi siuvimo paslaptis. J. Petrauskas konferencijoje nedalyvavo dėl sunkios ligos.

Prabilusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Montrimienė nebijojo pasakyti, jog Lietuvoje veši skurdas, yra didžiulis atotrūkis tarp dideles ir mažas pajamas gaunančių žmonių. Viešnia iš Vilniaus pasidžiaugė, jog kitiems metams Dienos centrų finansavimui pavyko išpešti 1 milijonu litų daugiau (buvo žadėta 8,5 mln.). Nuo sausio mėnesio fizinių asmenų pajamų mokestis mažinamas nuo 27 iki 24 proc., pašalpos vaikams bus mokamos iki jiems sukaks18 metų. Mamos pačios galės auginti vaikus iki jiems sueis dveji metai. Pirmaisiais metais joms bus mokama 100 proc. gauto atlyginimo, antraisiais – 85 proc. Turintiems pakankamą darbo stažą vidutinė pensija 2008-aisiais sieks 745 litus. Žinią, kad šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, nuo 2008 metų liepos gaus nemokamą maitinimą, konferencijos dalyviai sutiko plojimais.

Prieš besaikį alkoholio vartojimą kategoriškai pasisakė miesto vicemeras Petras Luomanas. Politikas ragino apie plintantį alkoholizmą šeimose skambinti visais varpais ir imtis visų priemonių. Alkoholio ir tabako tarnybos duomenimis, Lietuvoje kiekvienam jos piliečiui tenka 16,7 litro gryno spirito per metus. Prezidentas savo dekretu nuo sausio pirmosios rengiasi uždrausti alkoholio reklamą, tuo tarpu pora Seimo narių renka savo kolegų parašus, kad tai nebūtų daroma. Premjeras sako, kad nereikia drausti alkoholio reklamos, bet reikia auklėti žmones. „Ne alkoholio reklama, bet šeimomis, jose augančiais vaikais reikia rūpintis“, – kalbėjo krikščionis demokratas.

Tema „Krikščioniškųjų ir bendražmogiškųjų vertybių ugdymas šeimoje kaip atsakas į aktualiausias šiandienos visuomenės problemas“ pasisakė šeimotyros magistrė Vitalija Federavičiūtė. Prelegentė pabrėžė, jog anksčiau vaikai buvo labiau tėvų mylimi, tai persiduodavo iš kartos į kartą. Sunkų atspaudą paliko 50 sovietinės okupacijos metų. Dabar reikia lankstesnio vaikų bendravimo su tėvais, kurie nori būti su jais lygūs. Magistrė teigė, jog rasti tinkamą sprendimą gali padėti tikėjimas.

„Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, šias pareigas einantis 10 metų, kalbėjo apie „Caritas“ pagalbos tinklą pasaulyje ir Lietuvoje. Jis apžvelgė „Caritas“ atsiradimo ir jo nueito kelią. Svečias pabrėžė, jog vienas svarbiausių „Caritas“ veiklos principų – pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiantis požiūris. Dabar „Lietuvos Caritas“ turi 200 etatinių darbuotojų ir 2000 savanorių. Kasmet jie suteikia įvairią paramą maždaug 90 tūkstančių žmonių. Vytauto Didžiojo universitete veikia Socialinio darbo institutas. Tokia investicija atsiperka. Baigusieji institutą grįžta dirbti socialinį darbą.

Socialinio darbo magistrė Jūratė Matikovienė (Kauno kolegija) pasisakė tema „Skurdo politika Lietuvoje ir Europoje: „Caritas“ patirtis“. Socialinio darbo magistrė Aušra Budejienė (VDU) kalbėjo apie vaiko orumo išsaugojimo programą, kaip skurdo mažinimo priemonę.

Mokytoja metodininkė Daiva Žukauskienė (Panevėžio vyskupijos „Caritas“) apžvelgė Vaikų ir jaunuolių užimtumo centro istoriją ir dabartį. Pedagogė priminė, kad dirbti į Centrą pirmoji atėjo mokytoja Vlada Buziliauskienė, kuri įkūrė keramikos būrelį, o pirmąją vaikų molinių dirbinių parodą surengė miesto bibliotekoje „Šaltinėlis“. Ir dabar kasmet pateikia po 3-4 tokių darbų ekspozicijas. Centre su vaikais ir jų šeimomis dirbantys savanoriai bei darbuotojai sudaro galimybes fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vaikų vystymuisi.

Po konferencijos vyko diskusijos. Rimutė Pilkauskienė, Šiaulių vyskupijos „Caritas“ Dienos centro atstovė, pasidžiaugė dalykiškais santykiais su miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba ir Socialinės paramos skyriumi. Deja, tuo pasigirti negalėjo Panevėžio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Gražina Kacevičienė. Moteris teigė, jog Panevėžio miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius bendradarbiauti didelio noro nerodo, tačiau džiaugėsi visokeriopa vyskupo J. Kaunecko pagalba.

Po konferencijos jos dalyviai ėjo į netoliese esantį „Panevėžio“ viešbutį, kurio pirmajame aukšte buvo eksponuojama Panevėžio vyskupijos „Caritas“ vaikų ir jaunuolių užimtumo centro 10-mečiui pažymėti skirta paroda „Gerumas mus vienija“. Jos pristatyme dalyvavo vyskupas J. Kauneckas.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija