Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Aptarė maisto dalijimą nepasiturintiems

Lapkričio 28 dieną „Lietuvos Caritas“ centre Kaune posėdžiavo darbo grupė, sudaryta Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programai vykdyti. Šios programos metu Vyriausybės lėšomis nuperkami maisto produktai iš ES intervencinių atsargų, kuriuos vėliau pagal ES galiojančią tvarką nepasiturintiems turi išdalinti konkurso būdu atrinktos nevyriausybinės organizacijos. Lietuvoje programa vykdoma antrus metus. Iš Vyriausybės pusės joje dalyvauja Žemės ūkio ministerija, Rinkodaros agentūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės. Nevyriausybiniam sektoriui programoje taip pat jau antrus metus atstovauja religinė bendrija „Lietuvos Caritas“, Raudonojo kryžiaus draugija ir labdaros paramos fondas Maisto bankas. Apie 80 procentų MIATLNA programos darbo pagal apimamą Lietuvos teritorijos plotą ir aptarnaujamų žmonių skaičių įgyvendina „Lietuvos Caritas“ bendradarbiai ir savanoriai. Šiemet pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą kriterijų – jeigu asmens pajamos neviršija 307,50 litų per mėnesį – paramą maisto produktais per „Caritas“ sistemą gavo apie 180 tūkst. nepasiturinčių. Produktus iš intervencinių atsargų nevyriausybinės organizacijos dalijo penkis kartus per metus – kovo, gegužės, liepos, rugsėjo, lapkričio mėnesiais. Iš viso per „Lietuvos Caritas“ paskirstyta 3 360 tonų paramos produktų – miltų, makaronų, cukraus, ryžių, sausų pusryčių, mišinio keksams ir blynams pakuočių, konservų. Jų piniginė vertė sudaro 8 087 137 litus.

„Lietuvos Caritas“ darbo grupė, kurioje dalyvavo Kaišiadorių, Kauno, Telšių, Vilkaviškio ir Vilniaus vyskupijų „Caritas“ įgalioti atstovai, pirmininkaujant generalinio direktoriaus pavaduotojai Janinai Kukauskienei, apsvarstė produktų dalijimo vyksmą, ataskaitų Vyriausybės įstaigoms parengimo klausimus. Kadangi „Lietuvos Caritas“ konkurso tvarka pripažintas MIATLNA programos vykdytoju ir ateinančiais 2008 metais, tartasi, kaip geriau pasirengti būsimam maisto paramos dalijimui, koks produktų asortimentas labiausiai atitiktų remtinųjų poreikius ir kokios finansinės paramos iš Vyriausybės „Caritas“ turėtų prašyti techniniams organizaciniams programos darbams įgyvendinti.

Planuojama, kad 2008 metais MIATLNA programos parama turėtų pasiekti apie 270 tūkst. nepasiturinčių asmenų, ji būtų dalijama vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio mėnesiais. Numatomų produktų asortimente – cukrus, ryžiai, kondensuotas pienas, makaronai, miltai, sausi pusryčiai, dribsniai ir kt.

„Lietuvos Caritas“ nuoširdžiai dėkoja savo bendradarbiams – MIATLNA programos koordinatoriams, vyskupijų „Caritas“ buhalteriams, sandėlių darbuotojams, pasiaukojamai dirbusiems visus metus už minimalų atlyginimą, ir šimtams „Caritas“ savanorių parapijose, kurie talkino programos įgyvendinimui nemokamai.

Išskirtinai norime padėkoti mūsų partneriams valstybinėse struktūrose, jau antrus metus kompetentingai ir jautriai padedantiems spręsti programos vykdymo techninius, finansinius, organizacinius klausimus: ŽŪM Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktoriaus pavaduotojui Petrui Zablockiui, Rinkodaros agentūros generaliniam direktoriui Aristydui Kulvinskui, jo kolegoms Dalei Ruščiauskienei, Mantvydui Musteikiui, SADM Socialinės politikos analizės ir prognozavimo departamento direktoriaus pavaduotojai Gražinai Jalinskienei. Geranoriškas bendradarbiavimas leido sėkmingai pasitarnauti nepasiturintiems, o visuomenei pademonstruoti tikros partnerystės tarp Bažnyčios, valstybės ir NVO privalumus.

„Lietuvos Caritas“ informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija