Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žvilgsnis į Maironio lyriką

Bronislava Tamulynienė

Darniai skambėjo Vaikų globos
namų direktoriaus pavaduotojos
Jūratės Žvaliauskienės, pedagogės
Žydrės Velipolskienės
ir jų ugdytinių balsai
Kristinos Bondarevos nuotrauka

Visa savaitė nuo lapkričio 19 iki 25 dienos Lietuvoje buvo paskirta suaugusiųjų švietimui. Pagrindinis savaitės tikslas – diegti bendravimo tradicijas šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje, akcentuojant kartų (vaikų, tėvų, senelių) švietimą ir mokymąsi drauge. Savaitės renginiais buvo siekiama atkreipti pačios šeimos, mokymo, kultūros, valdžios institucijų ir visuomenės dėmesį į tai, kad rimčiausias žmogaus ugdymo problemas – nenorą mokytis, dvasingumo mažėjimą, vertybių praradimą – greičiau išspręsime bendrai sutelkę jėgas, o ne dirbdami atskirai.

Į Lietuvos suaugusių švietimo asociacijos (LSŠA) skelbiamą aštuntąją Suaugusiųjų švietimo savaitę atsiliepė ir neformalaus švietimo viešoji įstaiga „Dienos namai“ kartu su Alytaus valstybiniais vaikų globos namais pasirinkę bendrą, jaunimui bei suaugusiems priimtiną Maironio poezijos temą.

Vaikų globos namų bendruomenės pedagogus ir jaunimą, atvykusius į renginį pasveikino Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Elvyra Aleknavičienė, pavadinusi Maironį lietuvių poezijos kunigaikščiu. Paskui kalbėjo Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis, pažymėjęs svarų poeto indėlį į būsimųjų dvasininkų sielovadą, „Dienos namų“ direktorė Kristina Bondareva linkėjo prasmingų susikaupimo valandų.

Apie moralės pėdsakus Jono Mačiulio-Maironio poezijoje kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto ir Marijampolės kolegijos lektorius, moralinės teologijos dr. kun. Algirdas Petras Kanapka, apibūdindamas kritinėje literatūroje mažiau nušviestas poeto kūrybos sritis.

Kadangi Maironis 15 metų moralės teologiją dėstė Peterburgo dvasinėje akademijoje, 23-ejus metus – Kauno kunigų seminarijoje, dešimtmetį vadovavo Lietuvos universiteto Moralės teologijos katedrai, tad darbo specifika paveikė ir jo kūrybą. Meilė, gėris, draugystė, pareiga, atsakomybė – tai pagrindinės dainiaus poezijos gijos. Kūrybos centre – Lietuva. Poetas atvirai ir nuolankiai prisiimdamas atsakomybę, pripažįsta savo silpnumą, ribotumą ir klaidas.

Vaikų globos namų pedagogių – Irinos Levendauskienės, Rasos Kleponienės, Žydrės Velipolskienės, Linos Klebauskienės, direktoriaus pavaduotojos Jūratės Žvaliauskienės ir ugdytinių eilės, dainos, muzika, Lietuvos kraštovaizdis, demonstruojamas skaidrėse, tarsi nukėlė visus susirinkusius į XX amžiaus pradžios Lietuvą, leido pajusti jos grožį, džiaugsmus ir vargus...

Pertraukos metu renginio dalyviai susibūrę prie šeimininkų išradingai paruošto stalo, vaišinosi arbata bei kava, aptarinėjo įspūdžius, gilias lektoriaus įžvalgas bei įdomią jungtinę vaikų ir suaugusiųjų meninę programą.

Direktoriaus Romučio Žebuolio renginio įžangoje pademonstruotos skaidrės „Vaikų globos namų istorija“ bei svečio lektoriaus kun. dr. A. P. Kanapkos antroje dalyje parodytos skaidrės „Dekalogas – šviesa širdies akims“, papildydamos vienos kitas, tarsi kvietė atsiliepti į Maironio kvietimą atsakingai mylėti Tėvynę ir žmogų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija