Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujų vergovės formų iššūkis

Mindaugas BUIKA

Naujosios vergijos formos
iš esmės nulemtos didžiulio
ekonominio pasidalijimo tarp
turtingų ir vargingų šalių
bei tarp turtingų ir vargšų
kiekvienoje visuomenėje

Afrikos ir Europos vyskupų susitikimas Ganoje

Iš Europos ir Afrikos katalikų vyskupų bendradarbiavimo pavyzdį galėtų imti politikai, ypač Vakarų pasaulyje, iš kurio gana lėtai ateina parama vargingoms Juodojo kontinento šalims, nors gražių pažadų žeriama daug. Abiejų žemynų ganytojų bendradarbiavimas pirmiausiai skirtas evangelizacijai bei įvairiems humanitariniams projektams skatinti. Pagrindinės organizacijos, vystančios šiuos tarpbažnytinius santykius, yra 36 nacionalinius episkopatus vienijanti Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) ir Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas (SECAM), sudarytas iš 39 nacionalinių episkopatų ir devynių regioninių vyskupų konferencijų. 2004 metų lapkritį Romoje CCEE ir SECAM surengė pirmąją abiejų žemynų Bažnyčios hierarchų konferenciją „Bendrystė ir solidarumas tarp Afrikos ir Europos“, kuri įgalino „tiesos ir geros valios“ atmosferoje apžvelgti santykių būklę istoriniu bei šių dienų problemų aspektais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija