Atnaujintas 2007 gruodžio 12 d.
Nr.92
(1589)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

SAULIEČIAI – LAISVĖS KOVOTOJAI 1940 – 1990 metais

Jonas Venckevičius,

karys savanoris

Lietuvos „Saulės“ gimnazijų moksleivius, peržengusius jos slenkstį Antrojo pasaulinio karo sumaištyje, visą gyvenimą slėgė mūsų savarankiškumo praradimo našta. Geriausią pavyzdį, kaip karo sumaištyje privalėjo elgtis Lietuvos jaunimas, rodė tvirta mokytojų nuostata – aneksijos sąlygomis toliau tęsti auklėjimą ta pačia lietuvybės ir krikščionybės dvasia. Mūsų pedagogai pirmieji išmokė pažinti tiesą, įveikti blogį, buvo didžiausi autoritetai mūsų akyse – labiau nei tėvai. Tačiau 1940 metais rusų įvykdyta klastinga Lietuvos aneksija nutraukė pedagogų sėkmingą kūrybinę veiklą, palaidojo jų rankomis iškovotą ir 22 metus puoselėtą nepriklausomybę, išblaškė juos į svečias šalis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija