Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

„Pagalba kunigams –
ypač tiems, kuriems
sunkiausia“

Ar Jėzus dar
ras tikėjimą?

Tarpseminarinis
krepšinio turnyras

Seminarijų diena
Aušros Vartų
atlaiduose

Paminėjo XX amžiaus
tikėjimo liudytoją

Alkoholio gamintojai nori, kad lietuviai daugiau gertų

Gintaras VISOCKAS

Praėjusią savaitę dr. Aurelijus
Veryga (trečias iš kairės)
su kolegomis surengė spaudos
konferenciją, kurioje kalbėta,
kaip alkoholio pramonės magnatai,
įtraukdami į savo veiklą
ir Vyriausybę, ir kai kuriuos
parlamentarus, priešinasi
bet kokiems apribojimams
ir draudimams
Autoriaus nuotrauka

Aurelijus VERYGA – biomedicinos mokslų daktaras, psichiatras, Kauno medicinos universitete dėstantis profilaktinę mediciną. Svarbiausia jo domėjimosi kryptis – visuomenės sveikata, todėl nenuostabu, kad be tiesioginių pareigų, iš kurių duoną valgo, jis dar turi ir keletą visuomeninių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, vadovauja Nacionalinei tabako ir alkoholio kontrolės tarybai, kuri yra nevyriausybinė organizacija, taip pat vadovauja Blaivybės sąjūdžiui, yra Nacionalinės sveikatos tarybos narys. Dr. A. Verygos vadovaujamos organizacijos rūpinasi, kad Lietuvoje būtų kuo mažiau narkomanų, girtuoklių, rūkančiųjų. Tačiau ši veikla nepatinka tiems, kurie pelnosi iš cigarečių, alkoholio, narkotikų prekybos. Todėl dr. A. Verygos vadovaujami judėjimai ir sąjūdžiai turi priešų. Su dideliu, kartais atviru, o dažnai ir rafinuotu pasipriešinimu dr. A. Verygai tenka susidurti nuolat.


Apie LKD laidotuves

Baigiantis metams ir vis labiau artėjant prie naujųjų Seimo rinkimų, politikai suskumba persigrupuoti jiems naudinga kryptimi. Seimo balsavimo buldozerio „teroristais“ išvadinta Tėvynės sąjunga jau paskelbė apie Tautininkų sąjungos prijungimą. Netrukus toks pat likimas laukia ir Lietuvos krikščionių demokratų (LKD, buv. LKDP) – šeštadienį, gruodžio 15-ąją, LKD vadai pasiūlys partijos suvažiavimo delegatams pritarti LKD jungimuisi su Tėvynės sąjunga. Taip bus užbaigta šimtametė šios partijos istorija, nors dar neseniai jos vadovai nuolat pabrėždavo partijos istorinę misiją ir reikšmę Lietuvai.


Paminėjo vyskupo jubiliejų

Romas BACEVIČIUS

Vyskupas Rimantas Norvila
laimina į Vilkaviškio Katedrą
susirinkusius tikinčiuosius

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 8-ąją, per Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, gausus būrys kunigų ne tik aukojo šv. Mišias čia gausiai susirinkusiems maldininkams, bet ir paminėjo kelias vyskupijos ordinaro sukaktis: gyvenimo 50-metį, vyskupystės 10-metį ir paskyrimo Vilkaviškio vyskupu 5-metį.


Kas gieda – dvigubai meldžiasi...

Gieda Alsėdžių choristai

Žemaičių Kalvarija. Gruodžio 1 dieną į Baziliką iš Telšių vyskupijos rinkosi net šešių parapijų bažnytiniai chorai. Gruodžio pirmasis šeštadienis skirtas Švč. M. Marijos garbei. 12 val. šv. Mišias, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį, aukojo Bazilikos kapitulos kanauninkai: kapitulos pirmininkas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. R. Saunorius, Telšių seminarijos rektorius kan. teol. lic. V. Gudeliūnas, Bazilikos rektorius kan. mgr. J. Ačas, Bazilikos vikaras kan. teol. lic. A. Sabaliauskas. Su šiais kanauninkais šv. Mišias koncelebravo Telšių Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkas Akmenės dekanas kan. E. Zulcas. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Bazilikos rektorius kan. J. Ačas, jungtinio choro giedamos giesmės virpino Bazilikos skliautus, o skambūs choristų balsai kvietė susirinkusius maldininkus giliam susikaupimui. Vargonavo Bazilikos vargoninė K. Kondratavičienė, o giedantiesiems keisdamiesi dirigavo atskirų chorų vadovai.


Parapijos džiaugsmas – visų džiaugsmas

Šventės dalyvius pasveikino
ir mažiausi parapijiečiai –
lopšelio-darželio „Rokutis“ vaikučiai

ROKAI. Šie metai Vilkaviškio vyskupijoje paskelbti parapijų metais. Tad ir Rokų šv. Antano Paduviečio parapija, be visų parapijų metams skirtų renginių, spalio 28 dieną paminėjo parapijos metus. Šią dieną visi kartu pasidžiaugėme, kad Šv. Šeimos koplyčia veikia jau aštuonerius metus ir jau dveji metai kaip tapo parapijos širdimi. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, dalyvavo buvęs Aukštosios Panemunės parapijos klebonas, dabar altaristas kan. jubil. Pranas Liutvinas ir parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius, diak. Linas Baltrušaitis.


Ne tik kliedesiai

Petras KATINAS

Praėjusią savaitę tautos išrinktieji net 66 balsais patvirtino „darbietės“ L. Graužinienės vadovaujamos laikinosios komisijos sukurptas išvadas dėl buvusio savanorio ir saugumiečio Juro Abromavičiaus nužudymo, įvykdyto prieš dešimt metų. Matyt, nereikia priminti, kad tuo metu velionis jau seniai nebuvo nei savanoriu, nei VSD darbuotoju. Vadinamosios komisijos išvadose, kurioms su komjaunuolišku entuziazmu pritarė ne tik valdančioji koalicija su socdemais priešakyje, bet ir opoziciją vaidinantys „darbiečiai“, paksininkai, socialliberalai, Tėvynės sąjunga vienareikšmiškai paskelbta ne tik globojančia kažkokius mistinius teroristus, bet ir teroristine organizacija.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija