Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Kas gieda – dvigubai meldžiasi...

Gieda Alsėdžių choristai

Žemaičių Kalvarija. Gruodžio 1 dieną į Baziliką iš Telšių vyskupijos rinkosi net šešių parapijų bažnytiniai chorai. Gruodžio pirmasis šeštadienis skirtas Švč. M. Marijos garbei. 12 val. šv. Mišias, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį, aukojo Bazilikos kapitulos kanauninkai: kapitulos pirmininkas, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. R. Saunorius, Telšių seminarijos rektorius kan. teol. lic. V. Gudeliūnas, Bazilikos rektorius kan. mgr. J. Ačas, Bazilikos vikaras kan. teol. lic. A. Sabaliauskas. Su šiais kanauninkais šv. Mišias koncelebravo Telšių Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkas Akmenės dekanas kan. E. Zulcas. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Bazilikos rektorius kan. J. Ačas, jungtinio choro giedamos giesmės virpino Bazilikos skliautus, o skambūs choristų balsai kvietė susirinkusius maldininkus giliam susikaupimui. Vargonavo Bazilikos vargoninė K. Kondratavičienė, o giedantiesiems keisdamiesi dirigavo atskirų chorų vadovai.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Parapijos džiaugsmas – visų džiaugsmas

Šventės dalyvius pasveikino
ir mažiausi parapijiečiai –
lopšelio-darželio „Rokutis“ vaikučiai

ROKAI. Šie metai Vilkaviškio vyskupijoje paskelbti parapijų metais. Tad ir Rokų šv. Antano Paduviečio parapija, be visų parapijų metams skirtų renginių, spalio 28 dieną paminėjo parapijos metus. Šią dieną visi kartu pasidžiaugėme, kad Šv. Šeimos koplyčia veikia jau aštuonerius metus ir jau dveji metai kaip tapo parapijos širdimi. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, dalyvavo buvęs Aukštosios Panemunės parapijos klebonas, dabar altaristas kan. jubil. Pranas Liutvinas ir parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius, diak. Linas Baltrušaitis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija