Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Senukai eina į karą

Daugiau dėmesio
teisinei lietuvių
kalbos apsaugai!

Piktybiškumas
ar nesupratimas

Gyvenimas, paaukotas
savo kraštui

Jauniausių Vakarų
Lietuvos kūrėjų
dovanos

Praeitį prisiminus

Ir kryžiai
turi savo likimus

Baltoji Kalėdų šviesa

Benjaminas ŽULYS

Šoka menų darželio „Etiudas“
atlikėjos. Bendrame ratelyje –
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kaune, Stasio Šalkauskio kolegijoje, veikia Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų adventinė dailės paroda „Balta šviesa“. Joje eksponuojami netradiciniai tapybos, piešimo kūrinėliai, o iš balto popieriaus sukurti saviti įdomūs darbeliai, išsaką vaikų nuotaikas, mintis, pastebėjimus. Galima patirti, kad Kauno darželiuose, pranokdami prieškalėdinį šurmulį, maži vaikai kartu su savo auklėtojomis sugeba susikaupti, nurimti, savo širdelėmis pajausti artėjantį Kristaus gimimą.


Susivieniję gerume

Benjaminas ŽULYS

Šv. Kazimiero ordino miesto
komtūrė Alė Jurgaitienė ir Kauno
miesto metrikacijos biuro vedėjas,
šv. Kazimiero ordino narys,
ordino riteris Kęstutis Ignatavičius
sveikina pagrindinius
šventės dalyvius – vaikus

Adventas – tai susikaupimo, apmąstymų, šv. Kalėdų laukimo metas. Kiekvienas turime apie ką pamąstyti, pasverti savo darbus, pažvelgti į ateinančią dieną. Taip pat – ne vien šiomis dienomis, bet nuolat – pasakyti gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką žmonėms. O jų, didelių ir mažų, yra nemažai.

Tokia nuotaika vyravo Kauno miesto Rotušėje per kalėdinį-adventinį renginį-akciją „Gerumas mus vienija“. Ją organizavo Panemunės moterų katalikių draugija ir Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija. Panemuniečių katalikių vadovė ir Šv. Kazimiero ordino miesto komtūrė Alė Jurgaitienė, Kauno miesto metrikacijos biuro vedėjas, Šv. Kazimiero ordino narys, ordino riteris Kęstutis Ignatavičius sakė, kad ši akcija vienija, apšviečia mus dvasingumo ir užuojautos šviesa.


Bažnyčia dalyvauja dialoge dėl Europos

Mindaugas BUIKA

Europos Bendrijos vyskupų
konferencijų komisijos pirmininkas
Roterdamo (Olandija) vyskupas
Adrianas van Lujnas, SDB

Pripažįstama bažnytinis tapatumas ir įnašas

Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisija (COMECE), atstovaujanti daugiau kaip 1000 katalikų vyskupų ir Europos Sąjungos šalių, pritarė naujai reformuotai ES Sutarčiai, kuri numato aktyvesnį Bažnyčios dalyvavimą didžiajame dialoge dėl žemyno integracijos proceso. Pertvarkytą Sutartį vietoje Prancūzijoje ir Olandijoje 2005 metais atmesto Europos Konstitucijos projekto ES šalių vadovai Portugalijos sostinėje Lisabonoje pasirašė gruodžio 13 dieną. Jeigu šis dokumentas, dabar vadinamas „Lisabonos sutartimi“, ateinančiais metais bus ratifikuotas visose 27 ES šalyse, tai turėtų įsigalioti nuo 2009-ųjų sausio.


Apie Lietuvoje pamėgtą literatūrą

Prieš keletą metų pasaulyje, o neseniai ir Lietuvoje pradėtas reklamuoti ir dėl to neabejotinai didžiulio dėmesio susilaukęs „literatūros šedevras“ - amerikiečio Deno Brauno (Dan Brown) pseudoistorinis romanas „Da Vinčio kodas“ užpildė knygynų lentynas ir pasaulyje buvo išleistas kelių milijonų tiražu, o Lietuvoje sulaukta net keleto leidimų.


Pavojus muziejui

Bronius VERTELKA

Taip atrodo namas Panevėžyje,
Šv. Zitos g. 18, šiandien

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialiniam muziejui, esančiam Panevėžyje, Šv. Zitos gatvėje, iškilo uždarymo grėsmė. Miesto tarybos Kultūros komitetas yra tos nuomonės, kad muziejaus eksponatai būtų perkelti į rašytojos gimtinę – Puziniškio dvarą. „Daliai jų vietos pakaktų kraštotyros muziejuje, kitus būtų galima išvežti į Puziniškį“, – taip sako vicemeras Kastytis Vainauskas, kuriuojantis miesto kultūrą.


Jaudina senojo dvarelio likimas

Vytautas Bagdonas

Daug vertingų minčių išsakė
diskusijos dalyviai (iš kairės)
rajono vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė, meras Sigutis
Obelevičius ir Viešosios bibliotekos
direktorius Romas Kutka
Nuotrauka gauta iš Anykščių
rajono savivaldybės
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos

Anykštėnai gali džiaugtis ir didžiuotis, kad iki šių dienų yra išlikęs kultūrinio ir istorinio paveldo objektas, menantis pasipriešinimo carizmui, išsivaduojamojo judėjimo laikus. Tai senasis Okuličiūtės dvarelis, stūksantis ant aukšto Šventosios upės kranto.

Nežinia, kokio likimo būtų sulaukęs šis įspūdingai atrodantis statinys, jeigu jis neturėtų rūpestingų šeimininkų. Daugelį metų tame pastate veikė Anykščių biblioteka. Kai Viešajai bibliotekai buvo paskirtos kitos patalpos, dvarelio patalpose buvo įkurdinta Vaikų biblioteka (Viešosios bibliotekos vaikų skyrius), taip pat neseniai įsikūrė ir Viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyrius, buvo surasta vieta šviesaus atminimo ilgamečio Anykščių dekanato dekano, Anykščių šv.Mato parapijos klebono monsinjoro Alberto Talačkos anykštėnams dovanotai gausiai bibliotekai.


Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus

Bronius VERTELKA

Paminklas vyskupui Motiejui
Valančiui Nasrėnuose

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejų, įkurtą 1969 metais kretingiškio kraštotyrininko Igno Jablonskio, tuo metu Kretingos muziejaus direktoriumi dirbusio Juozo Mickevičiaus bei iš šio krašto kilusio fiziko akademiko Adolfo Jucio iniciatyva, retai kas aplenkia.

Nasrėnuose sutiktas klaipėdietis kalbėjo, jog važiuodamas pas tėvus į Platelius, būtinai sustoja parymoti prie vyskupo Motiejaus Valančiaus balto akmens paminklo, statyto ganytojo gimimo 200 metų jubiliejui pažymėti. Jaunas vyras didžiavosi, jog jį ir blaivybės patriarchą sieja tolimi giminystės ryšiai. Ne kartą čia buvo atvykęs japonas, išmokęs kalbėti lietuviškai ir į japonų kalbą išvertęs dalį Kristijono Donelaičio „Metų“.


Tilžės Akto minėjimas

Jonas ČESNAVIČIUS

Minėjimo prezidiume –
MLRT pirmininkas Vytautas Šilas
ir atsakingoji sekretorė
Birutė Kurgonienė
Autoriaus nuotrauka

Spalio viduryje Lietuvoje buvo paminėta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena, o lapkričio 29 dieną Mažosios Lietuvos reikalų tarybos posėdžių salėje įvyko Tilžės Akto 89-ųjų metinių minėjimas.

Demokratiškai išrinkta Mažosios Lietuvos tautinė taryba, išreikšdama vietos lietuvių valią 1918 m. lapkričio 30 dieną paskelbė Aktą apie Mažosios Lietuvos ryžtą atsiskirti nuo Vokietijos ir įsijungti į atkuriamą Lietuvos valstybę. Deja, Tilžės Akto idėją tuo metu įgyvendinti nepavyko. Tik šiaurinė Mažosios Lietuvos dalis – Klaipėdos kraštas – tapo neatskiriama Lietuvos valstybės dalimi.


Dešimt metų gyvuoja literatų „Atgaiva“

Jonas PETRONIS

Zarasų rajono meras Arnoldas
Abramavičius įteikia padėkos
raštą aktyviai klubo narei
Marijai Varembergienei
Autoriaus nuotrauka

 

Dusetų K. Būgos bibliotekoje įsikūręs literatų klubas „Atgaiva“ švenčia 10-ies metų jubiliejų. Susirinkę Dusetų literatai, jų svečiai prisiminė šio krašto plunksnos brolių gražius darbus. Jau iš pradžių šis kūrybingų sielų susibūrimas buvo atgaiva ne tik jo dalyviams, bet ir visiems dusetiškiams. Į šį klubą atėjo dusetiškiai, kurių profesijos labai tolimos nuo poezijos: daug širdžiai mielų dalykų čia surado ir medicinos sesuo, ir buhalterė, ir ūkininkė, ir mokytoja.


Vilniečio fotoparoda gimtajame mieste

Bronius VERTELKA

Vilniečiui fotomenininkui Aurimui
Strumilai Panevėžio fotografijos
galerijos direktorė Marija Čičirkienė
dovanojo grandinėlę
su simboline pasagėle
Autoriaus nuotrauka

Kuo geresnė nespalvota fotografija už spalvotą, kuo jos skiriasi – tai galėsite sužinoti peržengę Panevėžio fotografijos galerijos slenkstį, kur paskutinę rudens dieną pradėjo veikti vilniečio Aurimo Strumilos fotografijų paroda „J/B“. Gimtajame mieste fotomenininkas eksponuoja 1983-2000 metais darytas nespalvotas („juodai baltas“ – iš čia ir parodos pavadinimas), dar niekur nerodytas nuotraukas. Apie jų atsiradimą autorius sako: „Nuo Isyk Kulio ežero Kirgizijoje iki Eifelio bokšto Paryžiuje per Marijos žemę – Lietuvą“. Kraupūs Vilniaus Šnipiškių, vadinamų Šanchajumi, vaizdai: tuščiomis namų akiduobėmis žvelgia namai vaiduokliai, išsiklaipiusios tvoros, šiukšlių konteineriai. Tačiau visi šie vaizdai tikri. Nemažai nuotraukų iš Nidos, dvelkiančių nostalgija, ramybe. Jos perteikia vienatvės, susikaupimo, artėjančios žiemos nuotaikas.


Su koncertais aplankyta 21 pasaulio šalis

Bronius VERTELKA

Vaizdai iš Sekminių programos

Į Panevėžį atskriejo žinia, kad miesto dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, parengęs Sekminių programą, laimėjo „Aukso paukščio“ nominaciją. Tai jau antras toks šio liaudies meną populiarinančio kolektyvo įvertinimas. Prieš septynerius metus Panevėžio saviveiklininkams atiteko „Aukso paukštis“ už parengtą Užgavėnių programą.


Adolfo Ramanausko-Vanago atminimas gyvas žmonių širdyse

Kazimieras Dobkevičius

(Iš kairės) generolo
A. Ramanausko-Vanago vaikaitė
vyr. leitenantė Inga Jancevičienė,
duktė Auksė, Lietuvos kariuomenės
vadas generolas leitenantas
Valdas Tutkus gieda Lietuvos himną

Šiemet sukako penkiasdešimt metų, kai komunistai sušaudė Lietuvos nacionalinio pasipriešinimo didvyrį, vyriausiąjį partizanų Ginkluotųjų pajėgų vadą, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Deklaracijos Akto signatarą, generolą Adolfą Ramanauską-Vanagą. Sovietiniai čekistai metė didžiules agentų, seklių, informatorių pajėgas, kad susektų legendinį partizanų vadą. Tą lemtingą 1956 m. spalio 12 d., padedant KGB agentui „Žinomam“ (tikroji pavardė Antanas Urbonas), Kaune buvo areštuotas Adolfas Ramanauskas ir jo žmona Birutė. Daugiau nei metus sužvėrėję KGB funkcionieriai kankino įžymų partizanų vadą. Tik 1957 m. lapkričio 29 d. buvo įvykdytas mirties nuosprendis. Kur paslėpė patrioto palaikus – iki šiol nėra žinoma... Tėra tik simbolinis kapas – kenotafas.


Metų pabaigos karnavalai

Petras KATINAS

Pono Kirkilo maratonas
Jauniaus AUGUSTINO
piešinys

Šiemet kalėdinė karštligė, prasidėjusi labai anksti, primena ne gražiausios Kristaus užgimimo šventės laukimą, o pašėlusias „Akropolių“, „Maximų“ ir „Megų“ ir kitų prekybos monstrų varžytuves, siekiant įpiršti naiviems pirkėjams kuo daugiau nereikalingų kiniškų niekučių. Vilionės įvairiausiomis nuolaidomis, prizais, dovanomis, netgi kai kurie pavadinti labdaros aukcionai priminė primityviausio pramogų verslo „žvaigždūnų ir žvaigždūnių“ vaipymąsi. Antai viename tokiame aukcione vietinio masto „žvaigždė“ už 300 litų pardavinėjo bučinius. Oi ne prieš gera toks šėlimas, kaip pasakytų mūsų literatūros klasikė, išvydusi tokią puotą maro metu.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija