Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Daugiau dėmesio teisinei lietuvių kalbos apsaugai!

Rašytojų klube (Vilnius, K.Sirvydo g. 6) 2007 m. lapkričio 5 d. buvo pristatyta žymiausio lietuvių kalbos žodžių darybos ir jų kilmės specialisto prof. Vinco Urbučio knyga Lietuvių kalbos išdavystė (Antra, praplėsta, laida. – V.: Margi raštai, 2007. – 160 p.). Jos pagrindu įvyko diskusija Atsisakymas lietuviškai rašyti kitų tautų vardažodžius – europėjimas ar lietuvių kalbos išdavystė? Mūsų atsakymas į šį klausimą vienareikšmis – išdavystė.


Piktybiškumas ar nesupratimas

Soc. m. dr. Juozas PARNARAUSKAS

Šių metų „Lietuvos aido“ 271 numeryje spausdinti Vlado Kazlausko samprotavimai apie lietuvių kalbos saugojimą ir kolaboravimą „Dėl kai kurių aktualijų“. Autorius kalba apie Lietuvos lenkų norą jų pavardes rašyti lenkiškomis raidėmis. V. Kazlauskas neigiamai vertina tuos, kurie giria lietuvišką raidyną ir yra priešingi Lietuvos lenkų siekiams. „Tokiu atveju lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė neteks simpatijų tarp vietos lenkų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija