Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Baltoji Kalėdų šviesa

Benjaminas ŽULYS

Šoka menų darželio „Etiudas“
atlikėjos. Bendrame ratelyje –
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kaune, Stasio Šalkauskio kolegijoje, veikia Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų adventinė dailės paroda „Balta šviesa“. Joje eksponuojami netradiciniai tapybos, piešimo kūrinėliai, o iš balto popieriaus sukurti saviti įdomūs darbeliai, išsaką vaikų nuotaikas, mintis, pastebėjimus. Galima patirti, kad Kauno darželiuose, pranokdami prieškalėdinį šurmulį, maži vaikai kartu su savo auklėtojomis sugeba susikaupti, nurimti, savo širdelėmis pajausti artėjantį Kristaus gimimą.


Susivieniję gerume

Benjaminas ŽULYS

Šv. Kazimiero ordino miesto
komtūrė Alė Jurgaitienė ir Kauno
miesto metrikacijos biuro vedėjas,
šv. Kazimiero ordino narys,
ordino riteris Kęstutis Ignatavičius
sveikina pagrindinius
šventės dalyvius – vaikus

Adventas – tai susikaupimo, apmąstymų, šv. Kalėdų laukimo metas. Kiekvienas turime apie ką pamąstyti, pasverti savo darbus, pažvelgti į ateinančią dieną. Taip pat – ne vien šiomis dienomis, bet nuolat – pasakyti gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką žmonėms. O jų, didelių ir mažų, yra nemažai.

Tokia nuotaika vyravo Kauno miesto Rotušėje per kalėdinį-adventinį renginį-akciją „Gerumas mus vienija“. Ją organizavo Panemunės moterų katalikių draugija ir Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija. Panemuniečių katalikių vadovė ir Šv. Kazimiero ordino miesto komtūrė Alė Jurgaitienė, Kauno miesto metrikacijos biuro vedėjas, Šv. Kazimiero ordino narys, ordino riteris Kęstutis Ignatavičius sakė, kad ši akcija vienija, apšviečia mus dvasingumo ir užuojautos šviesa.


Gyvenimas, paaukotas savo kraštui

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lapkričio 23-iąją, tautos patriarcho Jono Basanavičiaus 156-ąją gimimo dieną, įteikta 24-oji Valstybinė Jono Basanavičiaus premija, kurią pelnė tautodailininkė, vertėja, redaktorė, humanitarinių mokslų daktarė (1964) Danutė Krištopaitė. Dar prieš vidurdienį Lietuvos Nacionalinio muziejaus Aktų salė buvo pilnutėlė. Ateinančius maloniai sutiko Zalanskų šeimos etnografinio ansamblio atliekamos muzikos melodijos dainos. Gal kas nustebo pamatę pačią laureatę – kuklią, smulkią, žilagalvę moterį be jokių kosmetikos žymių veide. Jos veidas nešmėkščioja televizijos ekranuose, jos balso negirdime įsijungę radijo aparatus. D. Krištopaitei premija suteikta už darbus tautosakos srityje (užrašė apie 10 tūkstančių tautosakos kūrinių), J. Basanavičiaus „Rinktinių raštų“ parengimą (1970), monografiją „Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos. Feodalizmo epocha“ (1965), knygų apie liaudies dainininkus parengimą (1983-1997), „Aukštaičių melodijų“ (kartu su Laima Burkšaitiene) parengimą (1990) ir kitus turinčius išliekamąją vertę darbus.


Su koncertais aplankyta 21 pasaulio šalis

Bronius VERTELKA

Vaizdai iš Sekminių programos

Į Panevėžį atskriejo žinia, kad miesto dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, parengęs Sekminių programą, laimėjo „Aukso paukščio“ nominaciją. Tai jau antras toks šio liaudies meną populiarinančio kolektyvo įvertinimas. Prieš septynerius metus Panevėžio saviveiklininkams atiteko „Aukso paukštis“ už parengtą Užgavėnių programą.


Dešimt metų gyvuoja literatų „Atgaiva“

Jonas PETRONIS

Zarasų rajono meras Arnoldas
Abramavičius įteikia padėkos
raštą aktyviai klubo narei
Marijai Varembergienei
Autoriaus nuotrauka

 

Dusetų K. Būgos bibliotekoje įsikūręs literatų klubas „Atgaiva“ švenčia 10-ies metų jubiliejų. Susirinkę Dusetų literatai, jų svečiai prisiminė šio krašto plunksnos brolių gražius darbus. Jau iš pradžių šis kūrybingų sielų susibūrimas buvo atgaiva ne tik jo dalyviams, bet ir visiems dusetiškiams. Į šį klubą atėjo dusetiškiai, kurių profesijos labai tolimos nuo poezijos: daug širdžiai mielų dalykų čia surado ir medicinos sesuo, ir buhalterė, ir ūkininkė, ir mokytoja.


Jauniausių Vakarų Lietuvos kūrėjų dovanos

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Pavydėtinai kūrybinga Palangos pradinės mokyklos mokytoja, dailininkė, pasakų su galvosūkiais autorė Lijana Krapikienė vaikams ir tėveliams padovanojo knygelę „Mano pasaulis – 2007“. Jo įžangoje pradinės mokyklos direktorė Angelina Komarova priminė: „Tarptautinis mokinių meninės kūrybos projektas „Mano pasaulis“ vykdomas nuo 1999-2000-ųjų mokslo metų. Šiame projekte dalyvauja Palangos miesto, Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos, Kretingos J. Pabrėžos gimnazijos, Kretingos rajono Vydmantų vidurinės ir Baublių pagrindinės, Mažeikių darželio mokyklos „Kregždutė“, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai bei V. Kuso, L. Moncevičiaus, A. Bukauskienės dailės studijos. Projekto tikslas – išsaugoti savitą vaikų pasaulėjautą ir mąstymą, įgimtą poreikį kalbėti vaizdais, atskleisti ir puoselėti kūrybiškumą, ugdyti draugiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis ir savo vertės pajautimą. Trečiajai knygelei jaunieji kūrėjai atsiuntė daugiau kaip 1100 dailės darbelių bei literatūros kūrinių“.


Praeitį prisiminus

Irena Janina VAIČEKAUSKAITĖ

Naktis partizanų bunkeryje

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinės salėje Kaune (Laisvės alėja 39) atidaryta Leono Ernesto Juozonio skulptūros ir tapybos paroda, skirta menininko 85-erių metų jubiliejui. L.E. Juozonis yra garbės kraštotyrininkas, poeto J. Aisčio premijos laureatas, koplytėlių bei paminklų kūrėjas, paveikslų tapytojas, knygų iliustratorius, ateitininkas. Jis 1933 metais Šaulių sąjungai davė priesaiką ir jos iki šiol laikosi, be to, yra 1941 metų Birželio sukilimo dalyvis, nuo 1993 metų – Kauno Sėlių organizacijos pirmininkas.


Vilniečio fotoparoda gimtajame mieste

Bronius VERTELKA

Vilniečiui fotomenininkui Aurimui
Strumilai Panevėžio fotografijos
galerijos direktorė Marija Čičirkienė
dovanojo grandinėlę
su simboline pasagėle
Autoriaus nuotrauka

Kuo geresnė nespalvota fotografija už spalvotą, kuo jos skiriasi – tai galėsite sužinoti peržengę Panevėžio fotografijos galerijos slenkstį, kur paskutinę rudens dieną pradėjo veikti vilniečio Aurimo Strumilos fotografijų paroda „J/B“. Gimtajame mieste fotomenininkas eksponuoja 1983-2000 metais darytas nespalvotas („juodai baltas“ – iš čia ir parodos pavadinimas), dar niekur nerodytas nuotraukas. Apie jų atsiradimą autorius sako: „Nuo Isyk Kulio ežero Kirgizijoje iki Eifelio bokšto Paryžiuje per Marijos žemę – Lietuvą“. Kraupūs Vilniaus Šnipiškių, vadinamų Šanchajumi, vaizdai: tuščiomis namų akiduobėmis žvelgia namai vaiduokliai, išsiklaipiusios tvoros, šiukšlių konteineriai. Tačiau visi šie vaizdai tikri. Nemažai nuotraukų iš Nidos, dvelkiančių nostalgija, ramybe. Jos perteikia vienatvės, susikaupimo, artėjančios žiemos nuotaikas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija