Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Baltoji Kalėdų šviesa

Benjaminas ŽULYS

Apie Šventąją naktį pasakoja
kun. Kęstutis Rugevičius
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Šoka menų darželio „Etiudas“
atlikėjos. Bendrame ratelyje –
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kaune, Stasio Šalkauskio kolegijoje, veikia Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų adventinė dailės paroda „Balta šviesa“. Joje eksponuojami netradiciniai tapybos, piešimo kūrinėliai, o iš balto popieriaus sukurti saviti įdomūs darbeliai, išsaką vaikų nuotaikas, mintis, pastebėjimus. Galima patirti, kad Kauno darželiuose, pranokdami prieškalėdinį šurmulį, maži vaikai kartu su savo auklėtojomis sugeba susikaupti, nurimti, savo širdelėmis pajausti artėjantį Kristaus gimimą.

Parodą organizavo Kauno menų darželis „Etiudas“, jo direktorė Regina Žukauskienė, pedagogės – metodininkė organizatorė dr. Rimantė Matlašaitienė, lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vyresnioji auklėtoja Dainora Čižinauskienė, taip pat – Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija.

Šventės atidaryme, kuris įvyko gretimame Ryšių istorijos muziejuje, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius susirinkusiems vaikučiams, auklėtojoms priminė Kristaus žodžius: „Aš esu pasaulio šviesa“. Štai ir dabar salės viduryje šviečia kalėdinės žvakelės, tarsi kviesdamos mažuosius ir suaugusius laukti Kristaus atėjimo. Jis ateina į mūsų gyvenimus, tik priimkime Jį atvira širdimi“, – kvietė arkivyskupas. Pratęsdamas jo mintį, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius vaikučiams priminė, kad Šventąją naktį šalia gimusio Kristaus buvo piemenėliai, jų prižiūrimi gyvulėliai. Kunigas pakvietė uždegti simbolinę piemenėlių žvakę. Pasirodo, kad ir kai kurie vaikai namuose augina kačiuką, šuniuką, ar žiurkėną.

„Etiudo“ menų darželio mergaitės padainavo kalėdinių dainelių. Šventės dalyviai, susikibę rankomis, perdavė vieni kitiems kalėdinį palinkėjimą – „Būk šviesa“. Po to visi ėjo apžiūrėti parodos Stasio Šalkauskio kolegijoje. Dr.R. Matlašaitienė papasakojo, kad prieš rengiant parodą, darželių auklėtojos seminare pačios mokėsi kurti iš balto popieriaus darbelius pagal Selmos Lagerliof legendą „Šventoji naktis“. Jų darbų paroda dabar veikia Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Po to jų auklėtiniai mokėsi išgyventi Inesos Paliulytės pasakėlę „Maži dideli stebuklai“, o savo įspūdžius išreikšti balto popieriaus kalba. Apžiūrinėdami parodoje esančias grožybes, pastebime, kad vaikai sugeba „kalbėti“ vaizdų kalba, neprisirišdami prie realistinių tikrovės vaizdų, sugeba jausti, įsivaizduoti, mylėti ir visa tai išreikšti savo kūrinėliuose. Plėšydami, glamžydami, vyniodami, dėliodami ir klijuodami popieriaus juosteles, gniužulėlius, vaikai išsako savo mintis, jausmus.

Popieriaus plastika perteiktus išgyvenimus jie paaiškina nuoširdžiais žodžiais, kurie surašyti po kiekvienu kūrinėliu. „Galbūt Kristus, tapęs žmogumi ir gyvenęs prieš du tūkstančius metų, šiandien šitaip atgimsta mūsų gyvenime ir regimu būdu skelbia nuostabius darbus per vaikų, auklėtojų rankas ir širdis“, – samprotauja pedagogė R. Matlašaitienė.

Parodoje „Balta šviesa“ savo darbelius eksponuoja 24 ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai ir pateikia per 200 savo darbelių. Lopšelio – darželio „Židinėlis“ šešiametė auklėtinė Justė Špokaitė savo kūrinėlį „Gerasis angelėlis“ papildė žodžiais: „Skraido angelas po dangų, nes gimė vaikutis. Ir visi gali jį pamatyt, jei tik panorės“. Lopšelio- darželio auklėtiniai Emilija Tumėnaitė, Paulina Poderytė, Dovilė Dudzevičiūtė, Margiris Alesius, Justė Norkaitytė po savo bendru kūrinėliu „Angelėliai“ parašė: „Per Kalėdas danguje skraido maži angelėliai. Jie skleidžia labai gražią muziką, ir žemėje vyksta stebuklai. Tada suaugusių ir vaikų norai išsipildo“. Orestas Viršilas parodai pateikė savo darbelį „Sapno angelas gerasis“. Šarūnė Bagdonaitė ir Luknė Lietuvninkaitė – „Kūdikėlio Jėzaus gimimas“. O parodos mažosios viešnios – Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ auklėtinės Liepa Liukomaitė, Lolita Vasilevskytė, Margarita Goridovec sukūrė bendrą darbelį „Laukimo naktis“.

Paroda veiks iki sausio pabaigos.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija