Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Susivieniję gerume

Benjaminas ŽULYS

Šv. Kazimiero ordino miesto
komtūrė Alė Jurgaitienė ir Kauno
miesto metrikacijos biuro vedėjas,
šv. Kazimiero ordino narys,
ordino riteris Kęstutis Ignatavičius
sveikina pagrindinius
šventės dalyvius – vaikus

Adventas – tai susikaupimo, apmąstymų, šv. Kalėdų laukimo metas. Kiekvienas turime apie ką pamąstyti, pasverti savo darbus, pažvelgti į ateinančią dieną. Taip pat – ne vien šiomis dienomis, bet nuolat – pasakyti gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką žmonėms. O jų, didelių ir mažų, yra nemažai.

Tokia nuotaika vyravo Kauno miesto Rotušėje per kalėdinį-adventinį renginį-akciją „Gerumas mus vienija“. Ją organizavo Panemunės moterų katalikių draugija ir Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija. Panemuniečių katalikių vadovė ir Šv. Kazimiero ordino miesto komtūrė Alė Jurgaitienė, Kauno miesto metrikacijos biuro vedėjas, Šv. Kazimiero ordino narys, ordino riteris Kęstutis Ignatavičius sakė, kad ši akcija vienija, apšviečia mus dvasingumo ir užuojautos šviesa. Ypač reikia rūpintis vaikais, nes tai mūsų ateitis, pamatas kuriant kultūringą ateities visuomenę, palaikant gražias lietuviškas tradicijas. Štai ir šv. Kazimiero ordino devizas „Gyventi, darant gera“. Tad į šią šventę buvo pakviesti ir „Vaiko tėviškės namų“ auklėtiniai, kurie drauge gražiai praleido laiką.

„XXI amžiaus“ laikraščio redaktorius Edvardas Šiugžda pasidžiaugė, kad į šią iškilmių salę susirinko bendraminčiai geros valios žmonės, kuriuos vienija siekis daryti kitiems gera, padėti šalia ir toliau esantiems žmonėms. Tai neįkainojamos dvasinės vertybės. Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vikaras, Šv. Mato vidurinės mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius sakė, kad visi laukiame šv. Kalėdų, Kristaus gimimo, atėjimo į mūsų širdis šventės. Kristaus gimimas – ne vien praeitis, bet ir dabartis. „Ar gimęs Kristus ras mus laukiančius Jo, ar būsime pasirengę šiai didžiai metų šventei, priklauso nuo kiekvieno mūsų“, – kalbėjo kunigas. Skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas Robertas Antinis pratęsė mintį: „Jūs esate tie žmonės, kurie susivieniję darote gerus darbus“.

Pedagogė Aldona Šabaniauskaitė-Raugelienė prisiminė kažkada giedojusi Panemunės bažnyčios chore ir dabar gerai menanti kalėdines ir kitas giesmes. Beje, ji – buvusi A. Jurgaitienės mokytoja, tad dabar abiejų moterų dvasinis ryšys yra dar tvirtesnis. Ponia Aldona sakė, kad net keturi vyrai iš jos artimų giminių – seneliai, dėdė ir sūnus yra Kazimierai, ir dabar džiugu dalyvauti šventiniame Šv. Kazimiero ordino ir moterų katalikių bendruomenių susitikime.

Šventėje skambėjo kalėdinės giesmės, kurias atliko Aukštosios Panemunės parapijos gitaristė ir dainininkės, pasipuošusios baltai tarsi žemiški angelėliai. Klausytojus sužavėjo ir J. Naujalio muzikos gimnazijos smuikininkų ansamblis (vadovė Ramunė Bandzaitytė), taip pat – Kauno vaikų sakralinės muzikos mokyklos ansamblio „Pastoralė“ (vadovė Nijolė Jautakienė) atliekami vokaliniai kūriniai, daug aplodismentų susilaukė jaunosios šokėjos. Visi vaikai gavo kalėdinių dovanėlių. Jie atsidėkodami giedojo: „Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir metų Naujų“... Už Rotušės langų šviečia puošni kalėdinė eglutė – didžioji metų šventė jau čia pat.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija