Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Praeitį prisiminus

Irena Janina VAIČEKAUSKAITĖ

Naktis partizanų bunkeryje

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinės salėje Kaune (Laisvės alėja 39) atidaryta Leono Ernesto Juozonio skulptūros ir tapybos paroda, skirta menininko 85-erių metų jubiliejui. L.E. Juozonis yra garbės kraštotyrininkas, poeto J. Aisčio premijos laureatas, koplytėlių bei paminklų kūrėjas, paveikslų tapytojas, knygų iliustratorius, ateitininkas. Jis 1933 metais Šaulių sąjungai davė priesaiką ir jos iki šiol laikosi, be to, yra 1941 metų Birželio sukilimo dalyvis, nuo 1993 metų – Kauno Sėlių organizacijos pirmininkas.

Parodoje eksponuojama iš plastilino bei medžio pagaminti paminklų projektai „Žuvusiam partizanui“, „Partizano motinai“, „Partizanų vadui Adolfui Ramanauskui“, „Generolui P. Plechavičiui“ ir kt.

Akvarele tapytuose paveiksluose (jų yra per 20) vaizduojami kruvinos rusų okupacijos metai. Žvelgiant į juos, nelengva sulaikyti ašaras, nes visi paveikslai labai tikroviški. Ypač jaudina paveikslai „Scenos tremtinių į Sibirą vagone“, „Užverbuotas Alfonsas Lūža-Maskva sumeta granatas į bunkerį (1947 m. lapkritis)“, kuriame pavaizduoti partizanai Juozas Bulavas, jo žmona poetė Diana Glemžaitė-Bulavienė, Antanas Bulavas ir dar trys partizanai; „Pažūsėlių kaimo tragedija“; „Partizanų ryšininkės suėmimas; „Partizanų vado Vaidakavičiaus portretas“; „Europos gynimas nuo komunizmo“; „Ekskursija prie Imbrado ežero (1982 07 01)“ ir kt.

Visų L.E. Juozonio kūrybinių darbų (paveikslų, portretų, ąžuolo skulptūrų, draugiškų šaržų, koplytstulpių, genealoginių medžių, memorialinių lentų su bareljefais ir t.t.) neįmanoma suminėti. Šiam iškiliam liaudies menininkui garbingo jubiliejaus proga norime padėkoti už puikius kūrinius palinkėti, kad neišblėstų sieloj kūrybos ugnelė skaidri!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija