Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

80 metų – mokyklai jaunystė

Loreta MASILIŪNIENĖ,

mokyklos papildomo ugdymo organizatorė,
religinio ugdymo kuratorė Bronius VERTELKA

Popiežiaus Benedikto XVI
Palaiminimą Panevėžio
M. Rimkevičaitės technologinei
mokyklai įteikė
mons. Juozapas Antanavičius

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla minėjo 80-ies metų sukaktį. Šventė truko tris dienas. Pirmiausiai ant s. Margaritos Rimkevičaitės, mokyklos įkūrėjos, kapo uždegtos žvakelės ir padėta gėlių. Trumpai prisiminėme vienuolės švelnumą, vienuolinio gyvenimo pavyzdį, rūpestį, pasiaukojimą. Po to mokykloje vyko šventinių dienų atidarymas, kuriame dalyvavo visų klasių moksleiviai. Sveikino kaimynai – K. Paltaroko vidurinės mokyklos moksleiviai. Šiltos ir jaudinančios buvo klasių valandėlės „Mokykla – iš sesers Margaritos malonės“. Moksleiviai prisiminė ne tik mokyklos praeitį, bet ir savo šaknis: klases puošė stendai „Mano šeima“, „Kai aš mažas buvau“, „Aš ir mano draugai“ ir kiti. Įdomios buvo amatų dienos: rodyta, kaip siuvami drabužiai, pinamos juostos, dažomi margučiai. Beveik kiekviename mokyklos kampelyje buvo demonstruojamos parodos: vienur margavo puokštės, kitur siuviniai, piešiniai ir kiti darbai. Amatų dienų atidaryme dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vytautas Kriaučiūnas, miesto profesinio rengimo centro direktorius Bronius Sadula, kiti garbūs svečiai. Šventinę dieną tęsė koncertas-muzikos valanda Muzikiniame teatre, kurią vedė maestro Vidmantas Kapučinskas. Vėliau kiekviena klasė susibūrė valgykloje šventinių pietų. Šios dienos kulminacija – diskoteka „Egivelos“ klube, kuriame vyko ir pirmakursių krikštynos.

Kitos švenčių dienos akcentas buvo tėvai. Tą dieną, kaip įprasta, vyko pamokos, tačiau jos buvo netradicinės. Itin laukta pamokų, kurias vedė tėvai. Vakare ryškiai švietę valgyklos salės langai kvietė į nuotaikingą vakaronę, kurią surengė ansamblis „Raskila“. Rateliuose smagiai sukosi mokyklos direktorius ir mokytojai, moksleiviai ir jų tėvai. Visi čia buvo lygūs.

Trečiąją švenčių dieną į Kristaus Karaliaus Katedrą rinkosi buvę mokyklos darbuotojai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai, svečiai. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos pirmininkas kun. Gintaras Vitkus, SJ, Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius, Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, mokyklos kapelionas kun. Pavelas Andžejevskis. Mišių iškilmingumą pabrėžė direktoriaus, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų vienuolijos atstovės, moksleivių ir jų tėvų aukos, dvasingos moksleivių giesmės.

Pusiaudienį mokykloje prasidėjo šventinis minėjimas, kurio metu buvo prisiminta mokyklos istorija. Vakarą vedė dviejų kartų atstovai: papildomo ugdymo organizatorė ir religinio ugdymo kuratorė Loreta Masiliūnienė ir pirmo kurso moksleivis Edgaras Stangvila. Į sceną pakviestas vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vienas pagrindinių mokyklos atkūrėjų, kalbėjo apie dvasinių dalykų svarbą. Sveikinimų kulminacija buvo mons. J. Antanavičiaus kalba, kurios metu jis įteikė asmeninį popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą M. Rimkevičaitės technologinei mokyklai. Monsinjoras jaudinosi, net braukė ašaras, nes toks palaiminimas yra labai svarbus. (Už šį Palaiminimą mokyklos bendruomenė dėkoja Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui, kurio nuolatinė globa ir rūpestis mokyklos bendruomenės dvasiniu pasauliu pelnė tokį įvertinimą.) Bendruomenės nariai salėje sujaudinti nuščiuvo ir pagarbiai atsistojo priimdami šią malonę. Mons. J. Antanavičius sakė, kad vertina čia dirbančius mokytojus, ir kiekvienam asmeniškai įteikė Palaiminimo teksto kopiją, kad niekada nepamirštų, jog gyvenimą ir darbą reikia pagrįsti meile Dievui ir Žmogui.

Mokyklą sveikino Lietuvos provincijos vyriausioji sesuo Ona Raudoniūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo departamento direktorius Romualdas Pusvaškis, Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento Mokslo ir mokymo skyriaus vedėja Elena Narušytė, Panevėžio apskrities viršininkė Gema Umbrasienė ir apskrities viršininko administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Ričardas Kliminskas, Aukštaitijos sostinės meras Vitas Matuzas, Seimo nario Juliaus Dautarto patarėja Roma Šerplienė, Lietuvos katalikiškų mokyklų ir įstaigų, profesinio mokymo įstaigų ir kitų Panevėžio miesto mokyklų atstovai. Kartu su nuoširdžiais žodžiais ant stalo dedamos dovanos: gėlės, vazos, meno kūriniai. Tėviški sveikinimai iš buvusio ilgamečio mokyklos direktoriaus Algimanto Grinevičiaus lūpų ir jo dovana – 2000 nuotraukų negatyvų iš mokyklos gyvenimo. Vakaro metu buvo pagerbti nusipelnę pedagogai: Vytautas Žemėtis, Elena Vasiliauskienė, Laima Morkūnienė, Palmira Albrechtienė – jie apdovanoti Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštais. Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštais apdovanoti Antanas Jačionis, Jolanta Narkevičienė, Rita Matulienė, Danguolė Laužikienė. Panevėžio vyskupo J. Kaunecko Padėka-palaiminimas įteikti mokyklos direktoriui Tautvydui Anilioniui ir papildomo ugdymo organizatorei ir religinio ugdymo kuratorei Loretai Masiliūnienei, šių eilučių autorei.

Šventinę nuotaiką sukūrė ir Muzikinio teatro nuotaikingas koncertas, kuriame skambėjo arijos iš operečių. Paskutinis šventės akordas – vaišės. Vyskupas emeritas J. Preikšas palaimino Dievo dovaną – vakarienę, ir, kaip pridera gerai šeimai, visi kartu sėdo vakarieniauti.

Panevėžys

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija