Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Adventinė popietė prie žvakių šviesos

Svėdasiškių etnografinis ansamblis
pradžiugino lyriškomis dainomis,
o parapijos klebonas kun. Vydas
Juškėnas papasakojo
apie Advento reikšmę…
Autoriaus nuotrauka

Svėdasai. Anykščių Kultūros centro Svėdasų skyrius kiekvienais metais organizuoja Adventui skirtas popietes. Toji tradicija nebuvo pažeista ir šiemet – miestelio kultūros darbuotojai gruodžio 12-ąją pakvietė visuomenę į Adventui skirtą renginį.

Renginys vyko kultūros namų vestibiulyje prie žvakių šviesos. Jo metu skambėjo vietinių jaunuolių skaitomi lyriniai posmai, plojimais buvo sutiktos Adventui, artėjančioms šv. Kalėdoms skirtos dainos, kurias atliko Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus etnografinis ansamblis, taip pat ir Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos choristės.

Labai tiko šiame renginyje ir Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono kun. Vydo Juškėno jautrūs, prasmingi žodžiai apie Advento reikšmę kiekvieno katalikų gyvenime, belaukiant Jėzaus užgimimo…

Tą popietę Svėdasų kultūros namuose nebuvo linksmybių, smagių melodijų negriežė populiarioji kaimo kapela, nedainavo linksmų dainų ir etnografinis ansamblis. Bet visiems – ir renginio organizatoriams, ir dalyviams – buvo gera nuoširdžiai pabendrauti.

Vytautas Bagdonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija