Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ar sarkazmas nepriimtinas
„XXI amžiaus“ skaitytojui?

Straipsnis „Kunigo išpažintis“ apie kun. V. Aliulio knygą („XXI amžius“, 2007 12 07 Nr. 91) tikrai įdomus, gerai apibūdinantis ir patį kunigą, ir knygą. Tiesa, iš šios recenzijos matyti, kad gerbiamas kunigas bendradarbiavo su komunistine ateistine valdžia – jis ir pats to neslepia. Gal todėl kai kas pasirodė ir man įtartina. Štai nelabai suprantami yra cituoti P. Plumpos žodžiai apie „XXI amžių“. Straipsnio apie kun. V. Aliulio knygą autorius cituoja žodžius iš knygos, neva, P. Katinas „su dideliu įtūžiu vanoja buvusius komunistus ir kitus netikrus patriotus“, kuris (tas „įtūžis“) knygos autoriui yra „neskanus, nepriimtinas“, o P. Plumpa atsisako laikraštį vadinti katalikišku, nors kiti „kovingi Lietuvos ir Bažnyčios mylėtojai“ (atseit vadinamieji patriotai) juo žavisi. Iš tų kun. V. Aliulio žodžių, jei teisingai juos supratau, tikrai jaučiasi kažkoks „neskanumas“. Gaila, kad neturiu tos knygos.


Apie tai, kas vyksta mums nesuvokiant

Perskaičius „XXI amžiuje“ straipsnį „Kunigo rūpestis ir žmonių nusivylimas“ (2007 10 19, Nr.79) panorau išsakyti savo nuomonę ir aš. Kunigą A. Keiną visada prisiminsiu su meile ir dėkingumu. Ėjau vienuoliktus metus, kai jis mane parengė Pirmajai Komunijai. Drauge su savo sese lankiau jaunimo chorelį Kauno Karmelitų bažnyčioje. Neprisimenu, kad mus kas būtų skirstęs į jaunus ir senus, didelius ir mažus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija