Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atėjo šv. Kalėdos

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms

(Lk 2, 14)

Štai ir vėl į pasaulį ir mūsų Tėvynę, išniekintą ir parduodamą, atėjo šv. Kalėdos. Kūdikėlis Jėzus, gimęs Betliejuje, mums paskelbė džiugią naujieną, kad Dievas mus myli, ir įžiebė viltį, kad būsime išgelbėti. Šv. Kalėdos mus skatina kaskart giliau ir giliau apmąstyti šias paslaptis ir ryžtingai kovoti su tais, kurie sąmoningai griauna dorą, žmogaus ir valstybės pagrindą bei medžiaginį gyvenimą.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos pasakytas angelui žodis „Tebūnie“ įgalino Dievo sūnų ateiti į pasaulio istoriją ir pradėti didžiąją Atpirkimo dramą.

Kiekvieną kartą, kai bandai savo gyvenimui suteikti naują prasmę, jau yra Kalėdos.

Kiekvieną kartą, kai kas nuspendžia garbingai gyventi, yra Kalėdos.

Kiekvieną kartą, kai pažvelgi širdies akimis ir kai veidą nuplieskia šypsena, yra Kalėdos.

Kiekvieną kartą, kai stengiamės suprasti kitą žmogų, yra Kalėdos.

Tegul tokios Kalėdos niekad nesibaigia.

Širdingiausi sveikinu visus Dievo ir Tėvynės mylėtojus Kristaus gimimo šventėje ir meldžiu Užgimusįjį:

– naujų kovingų už Dievą ir Tėvynę metų!

– geros fizinės ir dvasinės sveikatos!

Kaip įrodymas, kad mes tikrai mylime Dievą ir Tėvynę, tegul kiekvieno kataliko būstą puošia Naujasis Testamentas, Katalikų Bažnyčios katekizmas (santrauka), „XXI amžius“ ir kita katalikiška bei tautinė spauda.

Su gilia pagarba ir meile –

monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija