Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nešęs tremtinio kryžių

Stanislovas Eugenijus PONIŠKAITIS,

kun. A. Skelčio sūnėnas, jo atminimo įamžinimo iniciatorius

Kun. A. Skelčio gerbėjų būrelis
prie Anelės ir Jono Valentų namo

Don Bosko misijos pradininkas

Lietuvis dvasininkas kun. Antanas Skeltys yra pirmasis Lietuvoje Don Bosko misijos sekėjas salezietis. Nuo tos veiklos pradžios praėjo šimtmetis. Dievo Apvaizdai atsiuntus labdaringų rėmėjų paramą, pradėtas įamžinti kun. A. Skelčio tremtinio Tėvynėje kelias.

Kunigo Antano Skelčio gyvenimas primena pasiaukojantį ryžtą ir valią tarnauti tautos žiedui – jaunimo dvasiniam, moraliniam, kultūriniam bei tautiniam ugdymui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija