Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežiaus Kalėdų žinia

Popiežius Benediktas XVI vadovavo jau trečioms savo pontifikato Kalėdų iškilmėms – aukojo Kalėdų nakties šv. Mišias, Lietuvoje tradiciškai vadinamas Bernelių arba Piemenėlių Mišiomis, o Kalėdų dienos vidudienį iš Šv. Petro bazilikos balkono kreipėsi į aikštėje susirinkusią minią ir suteikė iškilmingą šventinį palaiminimą „Urbi et Orbi“ – Miestui, tai yra Romai, ir visam pasauliui. Prieš palaiminimą šešiomis dešimtimis kalbų, taip pat ir lietuviškai, viso pasaulio tikintiesiems Popiežius palinkėjo džiugių Kalėdų švenčių. „Kiekvienam žmogui šviečianti Kristaus šviesa pagaliau tesuspindi ir tebūnie paguoda tiems, ką slegia skurdo, neteisingumo ir karo sutemos, tiems, kam paneigta teisė į saugų gyvenimą, sveikatą, švietimą, pastovų darbą, dalyvavimą pilietinėje ir politinėje veikloje, esant apsaugotiems nuo bet kokios priespaudos ir nuo žmogiškojo orumo žeminimo; karinių konfliktų, terorizmo ir kitokio smurto aukoms, kenčiantiems individams ir tautoms, ypač pažeidžiamiausiems – vaikams, moteris ir pagyvenusiems žmonėms, – sakė Popiežius. – Etninė, religinė ir politinė įtampa, nestabilumas, priešiškumas, susiskaldymas, neteisingumas ir diskriminacija drasko daugelio šalių visuomenių audinį ir ardo tarptautinius santykius. Pasaulyje vis didėja migrantų, pabėgėlių ir tremtinių skaičius, dažnai taip pat ir dėl stichinių nelaimių ir pavojingai sujauktos ekologinės pusiausvyros.“

Išsamiau apie Kalėdas Vatikane ir visame pasaulyje – kitame numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija