Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jėzus tiesia savo rankas

Balta balta naktis

Pridengs tamsias gelmes –

Skausme ir nevilty

Regėsim žvaigždę mes.

Su Šventom Kalėdom, brangūs ir mieli Kristaus gimimo iškilmę švenčiantys, Dievo pamilti žmonės. Ačiū Dievui, sulaukėm švento, ramaus Kūčių vakaro, dėkingi susėdom prie mamos rankom paruošto stalo, džiugia širdimi dalijomės pašventintą plotkelę (kaip kad ir gyvenime dalijamės viskuo), ramybės brolišką bučinį palydėjome linkėjimais sveikatos ir kantrybės, palaimos ir stiprybės, tyliai trokšdami, kad mus visada jungtų ši įprasta namų šiluma.

Duok plotkelės atsilaužti,

Pasiguoskim iš širdies –

Visada Kalėdos aušta

Po ilgos ilgos nakties…

Sveiki 2008 Jėzaus gimtadienį švęsti gražiai susirinkę. O Jėzus tiesia savo rankas, kad mus apkabintų, palaimintų, nuramintų. Ir mes Jo meilei atviri:

Mūs širdys – Tau namai,

Vaikeli nuostabus, –

Palaimintoj nakty

Pramink naujus takus.

Ramybės Jūsų namams ir širdims ir Dievo artumos!

Kun. Jonas KATULIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija