Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

,,Pastatyti kryžių – tai daugiau nei žmogžudystė“

Alvyra Grėbliūnienė

Kun. Ignas Plioraitis

Šventiniame kalėdinių blizgučių ir verslo reklamos šurmulyje pradingsta tai, kas svarbiausia: pati Kristaus gimimo šventė – Kalėdos. Mes esame Dievo vaikai. Kiekvienas asmeniškai galime pasirinkti savo laukimo ir susitikimo su Juo kelią. Šiomis dienomis trumpam užmirškime kasdienius rūpesčius ir prisiminkime tas vertybes, kurių negalime sudeginti kaip kalėdinių eglučių. Prieš 75-erius metus, gruodžio 6 dieną, atėjęs į pasaulį žmogus, kunigas, kraštotyrininkas Ignas Plioraitis visą savo gražų gyvenimą garbingai ir drąsiai tarnauja Dievui ir žmonėms, kad tauta atgimtų dvasioje ir tikėjime. Jis puoselėja vertybes, kurioms laikas neturi galios.


Besigilinantys pastoracijoje

Pastoracinę psichologiją dėstantis
prof. kun. dr. Kęstutis Trimakas
(stovi trečias iš kairės)
su magistrantais: sėdi Rita
Karčinskaitė, Valda Velžienė,
Kristina Ališauskienė, du klebonai –
kun. Vitas Kaknevičius
ir kun. Gintas Rumševičius. Stovi
(iš kairės): kun. Petras Oskaras
Volskis, kun. Vilius Sikorskas,
kun. prof. Kęstutis Trimakas, Linas
Trakimas, Nerijus Pipiras
ir Kauno klinikų kapelionas
kun. Mindaugas Pukštys

Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakultete sėkmingai užbaigė pirmąjį rudens semestrą išskirtinė magistrantų grupė, studijuojanti pastoracinę teologiją. Šioje grupėje yra dešimt asmenų, iš kurių penki – pastoracijoje veiklūs pasauliečiai (trys moterys ir du vyrai) ir penki kunigai: du klebonai, vienas Kauno klinikų kapelionas, vienas ką tik Romoje liturginės muzikos studijas užbaigęs kunigas ir vienintelės Lietuvoje katalikiškos radijo nuolatinės laidos „Marijos radijas“ vadovas kun. Petras Oskaras Volskis.


Jonas Biliūnas – 100 metų amžinybėje

Aldona Daugilytė

A. Baranausko ir A Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejus Anykščiuose gruodžio 8-ąją pakvietė prisiminti lietuvių literatūros klasiką Joną Biliūną. Rašytojo mirties 100-ųjų metinių šv. Mišias Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukojo kunigas Justas Jasėnas. Prasmingas jaunojo kunigo pamokslas kvietė jautriau, atidžiau žvelgti į šalia esančius ir prisiminti išėjusius, kasdienybėje dažniau grįžti prie amžinųjų vertybių. Po šv. Mišių aplankėme Jono Biliūno kapą ant Liūdiškių kalvos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija