Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Besigilinantys pastoracijoje

Pastoracinę psichologiją dėstantis
prof. kun. dr. Kęstutis Trimakas
(stovi trečias iš kairės)
su magistrantais: sėdi Rita
Karčinskaitė, Valda Velžienė,
Kristina Ališauskienė, du klebonai –
kun. Vitas Kaknevičius
ir kun. Gintas Rumševičius. Stovi
(iš kairės): kun. Petras Oskaras
Volskis, kun. Vilius Sikorskas,
kun. prof. Kęstutis Trimakas, Linas
Trakimas, Nerijus Pipiras
ir Kauno klinikų kapelionas
kun. Mindaugas Pukštys

Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakultete sėkmingai užbaigė pirmąjį rudens semestrą išskirtinė magistrantų grupė, studijuojanti pastoracinę teologiją. Šioje grupėje yra dešimt asmenų, iš kurių penki – pastoracijoje veiklūs pasauliečiai (trys moterys ir du vyrai) ir penki kunigai: du klebonai, vienas Kauno klinikų kapelionas, vienas ką tik Romoje liturginės muzikos studijas užbaigęs kunigas ir vienintelės Lietuvoje katalikiškos radijo nuolatinės laidos „Marijos radijas“ vadovas kun. Petras Oskaras Volskis.

Nors veiklūs skirtingose pastoracijos srityse, jie gilinasi įvairiuose pastoraciniam darbui naudinguose moksluose.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija