Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jonas Biliūnas – 100 metų amžinybėje

Aldona Daugilytė

A. Baranausko ir A Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejus Anykščiuose gruodžio 8-ąją pakvietė prisiminti lietuvių literatūros klasiką Joną Biliūną. Rašytojo mirties 100-ųjų metinių šv. Mišias Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje aukojo kunigas Justas Jasėnas. Prasmingas jaunojo kunigo pamokslas kvietė jautriau, atidžiau žvelgti į šalia esančius ir prisiminti išėjusius, kasdienybėje dažniau grįžti prie amžinųjų vertybių. Po šv. Mišių aplankėme Jono Biliūno kapą ant Liūdiškių kalvos. Gausiai susirinkę giminės ir anykštėnai degė žvakes, gėlėmis nuklojo kapą. Bažnytinio choro žmonės, vadovaujami vargonininko Rimvydo Griauzdės, giedojo „Viešpaties angelą“. Ilgesingai ir graudžiai sklido Antano Baranausko giesmė „Sudiev, Lietuva“, kuria Biliūnas atsisveikino su Lietuva, 1907 m. rudenį išvažiuodamas gydytis į Zakopanę. Jono Biliūno gimnazijos gimnazistų ansamblis ir vadovė Violeta Navalinskienė dainavo J. Biliūno „Kaip brangūs man tie kloniai numylėti“, tapusį gimnazijos himnu. Antano Baranausko vidurinės mokyklos mokiniai Aleksandras ir Gytė skaitė J. Biliūno „Kad numirsiu...“ ir Julijos Janulaitytės–Biliūnienės atsiminimus.

Muziejaus rašytojų skyriaus vedėja Alma Ambraškaitė, padėkojusi užkopusiems ant piliakalnio pagerbti J. Biliūno amžinosios poilsio vietos, pakvietė gimines nusifotografuoti ir visus vykti į Anykščių koplyčią, į atminties ir muzikos vakarą „Kaip brangūs man tie kloniai numylėti...“

Vakare J. Biliūno kūrybą ir J. Janulaitytės–Biliūnienės atsiminimus iš knygos „Laiko prasmės“ skaitė Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Gražina Urbonavičiūtė. Prie J. Biliūno portreto pamerkusi baltąją leliją, aktorė prabilo rašytojo kūryba. Menininkės jautriai skaitomi kūriniai giliai smigo į širdį, tarsi paties rašytojo siela kalbėjo mums. Skaitymą aktorė baigė J. Biliūno žmonos Julijos atsiminimais iš knygos „Laiko prasmės“ apie paskutinę savo mylimo vyro gyvenimo dieną. Paskui klasikinės muzikos koncertą pradėjo pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir smuikininkas Dainius Puodžiukas. Koplyčioje atliekami su didele dvasine jėga skambėjo L. van Bethoveno, N. Paganinio, F. Šopeno, Giedriaus Kuprevičiaus kūriniai.

Koplyčioje buvo eksponuojamos rašytojo giminių Antano Biliūno, Vytauto Biliūno bei artimai su gimine bendraujančios Nijolės Kačergienės atsiminimai bei šį rudenį pakartota Vygando ir Mildos Račkaičių beletrizuota J. Biliūno biografija „Į aukštą kalną“.

Rašytojo asmenybės ir kūrybos šviesa tą atmintiną dieną sušvito dar ryškiau muziejininkų dėka, kurie kaskart primena mums Dievo palaimintus kūrėjus ir rūpestingai saugo jų atmintį ir namus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija