Atnaujintas 2008 sausio 25 d.
Nr.7
(1800)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Katalikai privalo burti savo jėgas

Sausio 20 dieną į Šv. Petro
aikštę susirinko 200 tūkst. jaunų
žmonių, taip išreikšdami
pagarbą Popiežiui,
nepriimtam į Romos universitetą

Šiuolaikinė Vakarų visuomenė pateikia nesuprantamų akibrokštų krikščionių bendruomenei. Netgi „intelektualioji“ visuomenė kartais nesigėdija vadovauti antikrikščioniškiems išpuoliams. Bandoma nepagrįstai pulti, žeminti Europos ir viso pasaulio kultūros pagrindą – krikščionybę, užsipuolamas netgi Katalikų Bažnyčios galva Popiežius. Paskutinis plačiai nuskambėjęs atvejis įvyko praėjusią savaitę Italijos sostinėje Romoje (kurios teritorijoje yra Vatikanas), kai buvo atšauktas vasario 17-ąją popiežiaus Benedikto XVI numatytas vizitas į Romos valstybinį universitetą „La Sapienza“. Popiežiaus apsilankymas šiame pagrindiniame, seniausiame ir studentų skaičiumi didžiausiame Romos universitete, kur turėjo įvykti Popiežiaus susitikimas su akademinės bendruomenės atstovais, sukėlė nedidelės dalies profesūros ir studentijos pasipriešinimą.


Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo įtaka Lietuvai

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Baigiantis 2007 metams Kultūros, filosofijos ir meno institutas Vilniuje surengė tarptautinę konferenciją „Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo, vykusio XVI amžiuje, įtaka Lietuvos kultūrai“. Atvykę iš Vatikano, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkai bandė atskleisti Susirinkimo idėjų esmę ir sklaidą Vidurio Europos rytinėje dalyje. Konferenciją palaimino Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas dr. Peter Stephan Zubriggen, įžanginį žodį tarė Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatui atstovavęs kun. Lionginas Virbalas, SJ.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija