Atnaujintas 2008 sausio 30 d.
Nr.8
(1601)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Katalikų mokslininkų susivienijimo idėjai – 100 metų

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Lietuviai dvasininkai gebėjo efektyviai reaguoti į popiežių dokumentus dar iki sudarant Lietuvos Bažnytinę provinciją (1926 m.). Vienas tokių pavyzdžių popiežiaus Pijaus X Enciklika „Pascendi domini Gregis“ (1907 m.), skirta modernizmo klaidoms pasmerkti. Joje buvo užuomina ir apie instituciją, kuri turėtų suvienyti visus mokslininkus, dirbančius mokslo ir kultūros pažangai.


Klaipėdos diena ir Martynas Jankus

Dr. Aldona Kačerauskienė

Martynas Jankus

Pasauliniai karai padalija valstybių sienas, svetimose žemėse bandančios įsitvirtinti šalys įveda savo tvarką. Taip atsitiko ne tik po Antrojo, bet ir po Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą valdė Antantės valstybės. Nuo 1920 metų šią teritoriją administravo prancūzai. Buvo palikti galioti vokiečių įstatymai, lietuvių kalba neįsileista į valdžios įstaigas ir mokyklas, taip pat ignoruojami kiti lietuvių interesai. Tokia tvarka nepatenkinti Mažosios Lietuvos gyventojai, remiami Lietuvos Respublikos vadovybės, ėmė ruoštis sukilimui. Sukilimas prieš prancūzų valdymą įvyko 1923 metų sausio 10-15 dienomis. Kone per vieną dieną sukilėliams pavyko nuversti okupacinę prancūzų valdžią. Į Klaipėdą įžygiavo Lietuvos Respublikos kariuomenė. Dalinai buvo įgyvendinta Tilžės akto (1918) nuostata dėl Mažosios Lietuvos susijungimo su Didžiąja Lietuva.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija