Atnaujintas 2008 sausio 30 d.
Nr.8
(1601)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

REZISTENCIJA PRIEŠ TREMTIES DVASIĄ

Antanas MACEINA

Sausio 27 dieną minėjome Antano Maceinos, vieno iš didžiausių lietuvių filosofo, teologo, pedagogo, visuomenininko ir poeto 100-ąsias gimimo metines. Jis gimė 1908 m. sausio 27 d. Bagrėne, netoli Prienų. 1924 metais baigė „Žiburio“ gimnaziją. Mokėsi Gižų kunigų seminarijoje. Joje giliai ir originaliai mąstantis jaunuolis išgyveno abejonių dėl savo pašaukimo pragarą ir po ketverių metų studijų nusprendė pasitraukti iš kunigo kelio. 1928 metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, studijavo lietuvių, vokiečių kalbas, literatūrą, filosofiją ir pedagogiką. Antanas ryžosi grįžti į seminariją, bet abejonės neapleido, ypač „jam nuolat kildavo klausimų dėl doktrinos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija