Atnaujintas 2008 sausio 30 d.
Nr.8
(1601)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Ekumeninės maldos ištakos

Greimure veikiančios Susitaikymo
bendruomenės narė meldžiasi
už krikščionių vienybę

Susitaikymo bendruomenės iniciatyva

Maldų už krikščionių vienybę savaitės metu buvo atkreiptas visuotinas dėmesys į Greimuro (JAV, Niujorko valstija) pranciškonų šeimai priklausančią brolių ir seserų Susitaikymo bendruomenę, kurioje, tuomet dar angliškoniškoje vienuolijoje (vėliau tapusioje katalikiška), ši tradicija buvo pradėta prieš 100 metų. „Krikščionių vienybės siekimo supratimas nuo to laiko pasikeitė“, tačiau ir dabar grindžiamas Jėzaus malda „tegul visi bus viena... kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21), duodamas interviu amerikiečių katalikų žinių agentūrai CNS kalbėjo Greimure veikiančios Susitaikymo bendruomenės narys kunigas Džeimsas Gardineris.


Konfesinė ir ekumeninė padėtis Jungtinėse Valstijose

Mindaugas BUIKA

Religinių bendruomenių gausa

Kaip jau buvo pranešta, šiemetinei Maldų už krikščionių vienybę savaitei, kuri jau 100-ąjį kartą tradiciškai celebruota sausio 18-25 dienomis, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos ir Pasaulio Bažnyčių tarybos kartu adaptuotą medžiagą parengė Jungtinių Amerikos Valstijų ekumeninės organizacijos. Ta proga buvo apžvelgti statistiniai duomenys apie konfesinę padėtį šioje šalyje, turinčioje didelę įtaką ne tik ekonominiam, politiniam, bet ir religiniam pasaulio gyvenimui. Svarstytas ten vykstantis gana intensyvus skirtingų Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių bendradarbiavimas, jo pasiekimai ir problemos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija