Atnaujintas 2008 sausio 30 d.
Nr.8
(1601)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Vincą Mykolaitį-Putiną

(Tęsinys. Pradžia Nr. 2, 4, 6)

(Tęsinys. Pradžia Nr. 2, 4, 6)

Pas Juozą Paukštelį vardinių
proga. Kėdainiai, 1927 m. kovo 19 d.
Vincas Mykolaitis-Putinas –
antroje eilėje, centre

V. Mykolaitis-Putinas tada estetiką puikiai dėstė. Friburgo ir Miuncheno universitetuose buvo gerai su ja susipažinęs. Pirmiausia jis dėstė estetinių idėjų istoriją: pradėjo Platono, Aristotelio, Plotino, tęsė šv. Tomo Akviniečio, Kanto, Hėgelio estetinėmis pažiūromis. Studentams tai buvo naudinga ir suprantama. Turėdami galvoje šių didžiųjų filosofų pažiūras, galėjo drąsiau ir savarankiškai susiorientuoti šių dienų estetinių pažiūrų labirinte ir chaose. Bet vengė dėstyti savo estetikos sistemą: ar jis jos pats dar neturėjo susikūręs, ar nedrįso. Mes tenkinamės tik gražiai, sklandžiai ir aiškiai dėstoma estetikos istorija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija