Atnaujintas 2008 sausio 30 d.
Nr.8
(1601)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Per sutemas

Ištrauka iš spausdinamo romano apie Lietuvos partizanus

Juozas JASAITIS

J. Jasaitis – prozininkas, literatūrologas, išleidęs knygas apie mūsų rašytojus G. Petkevičaitę-Bitę, M. Valančių, Žemaitę, P. Cvirką, taip pat smulkiosios prozos rinkinį „Ženklai“ ir romanus „Ganytojas“, „Servų vasara“.


Nemuno žvejo sūnus

Marija SKULSČIENĖ

Jo gimtasis namelis buvo pirmas ant Nemuno kranto, šalia senųjų kapų; per juos bėgo šaltinėlis. Vidury jų, pro alyvų krūmus, dar buvo matyti koplytėlė. Pro langelį, vakaruose, matyti senutė Vytauto laikų bažnyčia. Prie jos parimę keli gluosniai ir dabar ją vienišą saugo.

Jau seniai nėra gimtosios pirkelės: ją sugriovė ledai per didįjį Nemuno potvynį 1946 metais. Bet vaikystės ir jaunystės dienų gimtajame Zapyškyje prisiminimai jam liko nepamirštami...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija