Atnaujintas 2008 sausio 30 d.
Nr.8
(1601)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Sąjūdis ir Atgimusios Lietuvos periodinė spauda

Petras Dumbliauskas

„Atgimimas“
(Nr. 1, 1988 09 16) –
pirmasis legalus
Sąjūdžio laikraštis

Alytaus kraštotyros muziejus tęsia bendradarbiavimą su kolekcininkais ir sausio 18 dieną pakvietė į Šarūno Šimkevičiaus parodą „Sąjūdžio ir Atgimusios Lietuvos periodinės spaudos dvidešimtmečiui“, kuri gražiai įprasmina šiais metais minimą Lietuvos sąjūdžio spaudos jubiliejų.

Kaip pasakoja parodos autorius, viskas prasidėjo nuo domėjimosi Lietuvos istorija. Jam didelį įspūdį paliko apsilankymai muziejuose, ir jis panoro rinkti tokius daiktus, kokius matė ekspozicijose. Tačiau iš tikrųjų tik du kartus Šarūnui pavyko viršyti valstybinius rinkinius – jis surinko didžiausią Lietuvos senosios periodinės spaudos 1760 – 1944 metų kolekciją, o jo 1988-1992 metų spaudos rinkinys viršija bet kurį valstybinį, bet yra tik antras Lietuvoje. Pats didžiausias šio laikotarpio rinkinys yra irgi privatus ir priklauso vienam Vilniaus bibliofilui.


Krikščionybės istorija žurnale „Židinys“

Dainius NOREIKA

To meto straipsnių aktualumas

Po Pirmojo pasaulinio karo prasidėjo naujas Lietuvos istorijos etapas. Įgijusi tarptautinį pripažinimą, mūsų šalis savo politiniame, kultūriniame ir ekonominiame gyvenime ėmė ieškoti pavyzdžių Vakarų Europoje ir Skandinavijoje. Šiuo požiūriu tuometinis Lietuvos istorijos laikotarpis buvo panašus į mūsų dienas. Gyvenimo pokyčiai veikė ir žmonių sąmonę, kuriai didelę įtaką darė aktyviai veikusi katalikiška inteligentija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija