Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Lietuva. Vasario 16-oji. 90-metis

Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Tylos... Akimirką tylos padovanokit mano skaudžiai Žemei. Tylos... Akimirką tylos, kad takeliu iš praeities sugrįžtų bočių vėlės ir epą nesukurtą mums pasektų...

Bet ką girdžiu – trimitais gervės klykia, plienas žvanga, arklių žvengimas ir sužeistųjų aimanos. Ir dūmų debesys užstoja dangų, kad Dievas to, kas žemėj vyksta, nematytų... Pilėnai dega, Trakai, Merkinė, Vilnius, Pirčiupis, Klepočiai... Švedai, rusai, lenkai, vokiečiai – per kiemus mūsų brenda krauju kovotojų aplietus. Ir ką jie pametė, ir ko jie ieško mano protėvių žemėj?


Vasario 16-osios Aktui – 90 metų

Kęstutis Kasparas

1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos politinės laisvės ir nepriklausomybės paskelbimas yra gerai žinomas istorijos faktas, kurio bibliografija kasmet papildoma naujomis nuomonėmis, vertinimais. Mes jau svarstome ne tik patį Nepriklausomybės aktą bei jo reikšmę, bet ir keliame klausimus apie tai, ar Lietuvos valstybė buvo statoma ar atstatoma (atkuriama), kelinta iš eilės – pirmoji ar antroji, kodėl ji virto demokratine respublika, o ne demokratine monarchija? Kai kurie momentai primena netgi istorinį detektyvą: kur dingo akto nuorašų originalai, parašai, o galiausiai – kodėl šis aktas yra taip suredaguotas? Ir tokie mūsų mąstymai apie šį faktą nėra šiaip jau įprastas sensacijų vaikymasis, o tiesiog bandymas suprasti įvykį, kuris pakeitė jei ne pasaulio, tai bent mūsų tėvų ir mūsų likimus. Laiko vėjas pagauna mūsų mintis ir neša jas į praeitį...


Viltį teikiančios žinios
Vasario 16-ajai

Edmundas Simanaitis

Sausio 27 dienos Kaune vyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) visuotinis susirinkimas-konferencija. Ši nevyriausybinė organizacija domisi Lietuvos nacionalinio saugumo problemomis, propaguoja NATO siekius ir ginamas vertybes. Konferencijoje buvo aptarta Krašto apsaugos sistemoje vykstanti reforma ir priimtas pareiškimas, adresuotas LR Prezidentui, Seimo pirmininkui ir Vyriausybės vadovui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija