Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Vasario 16-osios
Aktui – 90 metų

Viltį
teikiančios žinios
Vasario 16-ajai

Liūdna pasaka

Nauja koalicija
,,tradicinių“
horizonte

Prisilietęs
prie žmogaus
sielos gelmių

Čečėnų Prometėjas

Gyvenimo vingiuose

Lietuva. Vasario 16-oji. 90-metis

Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Tylos... Akimirką tylos padovanokit mano skaudžiai Žemei. Tylos... Akimirką tylos, kad takeliu iš praeities sugrįžtų bočių vėlės ir epą nesukurtą mums pasektų...

Bet ką girdžiu – trimitais gervės klykia, plienas žvanga, arklių žvengimas ir sužeistųjų aimanos. Ir dūmų debesys užstoja dangų, kad Dievas to, kas žemėj vyksta, nematytų... Pilėnai dega, Trakai, Merkinė, Vilnius, Pirčiupis, Klepočiai... Švedai, rusai, lenkai, vokiečiai – per kiemus mūsų brenda krauju kovotojų aplietus. Ir ką jie pametė, ir ko jie ieško mano protėvių žemėj?


Apginti karitatyvinės veiklos katalikišką tapatumą

Mindaugas BUIKA

Denverio arkivyskupas
Čarlzas Čapatas, OFM Cap.

Susirūpinimą keliantis precedentas

Neseniai Kolorado (JAV) valstijoje priimtas įstatyminis potvarkis (HB 1080), kuriuo religinės šalpos organizacijoms nurodoma nepaisyti įdarbinamo personalo tikybos. Dėl to kyla grėsmė katalikiškų karitatyvinių struktūrų identitetui. Šis potvarkis sudomino tarptautinę žiniasklaidą ir kartu išprovokavo griežtą Vatikano reakciją. Pagal minėtą potvarkį, kurio projektas nuo 2008 metų sausio vidurio buvo svarstomas Kolorado valstijos parlamente, tikėjimu grindžiama labdaros ir socialinės pagalbos organizacija faktiškai turės pasirinkti, ar likti ištikimai savo religinei prigimčiai ir nutraukti vaisingą partnerystę su valstybe, ar atsisakyti turimų tikybinių kriterijų bei motyvacijos ir tik tada gauti papildomas valstybines lėšas humanitarinei veiklai tęsti.


Prisimintas užmirštasis kraštietis

Bronius VERTELKA

Istorijos mokytojas ekspertas
Juozas Brazauskas

Likus truputį daugiau nei savaitei iki Vasario 16-osiosios, Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė“ ir Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius surengė konferenciją „Prisiminkime užmirštąjį kraštietį humanitarą, pedagogą ir valstybės veikėją Kazimierą Masiliūną“, kuri vyko Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“.

Pranešimą apie K. Masiliūno asmenybę skaitė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus darbuotoja Stasė Mikeliūnienė. K. Masiliūnas gimė 1902 m. vasario 21 dieną. Jo tėvas buvo Bistrampolio dvaro ūkvedys, o motina – akmistrinė (kambarių prižiūrėtoja). Iš keturių vaikų šeimoje Kazimieras buvo trečias vaikas. Pirmąsias mokslo žinias gavo dvare, paskui mokėsi Ramygaloje. Jaunuolis išėjo savanoriu.


1926 metų perversmas

Generolas Povilas Plechavičius
(1890 02 01 – 1973 11 14)

Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimas 1918 metais buvo tik vienas lietuvių tautos laimėjimų po 120 metų trukusios okupacijos. Nepriklausomybę reikėjo apginti ir 1919-1920 metais nuo bolševikų, lenkų ir vokiečių. Bet ir po to Lietuvos valstybei teko sunkios lemtys. Viena jų buvo 1926 metai, kai susidarius aplinkybėms teko įvesti autoritarinį valdymą. Viskas prasidėjo 1926 metų pirmojoje pusėje. Krikščionių demokratų partija tiek Steigiamajame, tiek pirmutiniuose dviejuose Seimuose turėjo daugumą, kuri tolydžio mažėjo dėl kai kurių valdininkų nekompetencijos, didėjančios savivalės ir netgi nusikalstamos veikos – noro staigiai pralobti.


Milijonieriai iš LSDP – su „MAXIMOS“ milijonieriais

Linas ŠALNA

Lietuvos politikoje vyksta nesuprantami dalykai – socialdemokratai, tikroji valdanti partija, kartu su valstiečiais liaudininkais ir socialliberalais nutarė sutramdyti besipriešinančius naujoms Atominės elektrinės įstatymo pataisoms, įtvirtinančioms privatininkų siekį įsigyti dar nepastatytos (ir net nesuprojektuotos) elektrinės akcijas. „Išsiaiškinti, kas ir kodėl kelia sumaištį“ ypač stengiasi vienas vadinamųjų socialdemokratų – milijonierius B. Bradauskas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija