Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

1926 metų perversmas

Generolas Povilas Plechavičius
(1890 02 01 – 1973 11 14)

Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimas 1918 metais buvo tik vienas lietuvių tautos laimėjimų po 120 metų trukusios okupacijos. Nepriklausomybę reikėjo apginti ir 1919-1920 metais nuo bolševikų, lenkų ir vokiečių. Bet ir po to Lietuvos valstybei teko sunkios lemtys. Viena jų buvo 1926 metai, kai susidarius aplinkybėms teko įvesti autoritarinį valdymą. Viskas prasidėjo 1926 metų pirmojoje pusėje. Krikščionių demokratų partija tiek Steigiamajame, tiek pirmutiniuose dviejuose Seimuose turėjo daugumą, kuri tolydžio mažėjo dėl kai kurių valdininkų nekompetencijos, didėjančios savivalės ir netgi nusikalstamos veikos – noro staigiai pralobti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija