Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Prisilietęs prie žmogaus sielos gelmių

Alfas PAKĖNAS

Reikšmingiausias lietuvių filosofas. Pirmasis, kuris filosofavo tikrai lietuviškai. Lietuviškų filosofinių terminų kūrėjas. Poetas filosofijoje ir filosofas poezijoje. Taip kalbama ir rašoma apie Antaną Maceiną, kurio 100-ojo gimtadienio minėjimas Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje sutraukė daugybę kauniečių. Daugelis net prisipažino mėgstantys ir mylintys šį žmogų. Pasiilgstantys jo žodžio – filosofinio ir poetinio.

Antanas Maceina gimė ir mirė tą pačią dieną – sausio 27-ąją (1908-1987). Į Tylos slėnius iškeliavo būdamas lygiai 81-erių... Prienų krašto išaugintas žmogus – gimė Bagrėno kaime (Prienų r.). Užaugo be motinos – ji mirė, kai berniukas ėjo dešimtus metus. Skaudžiai išgyveno „atsiskyrimo liūdesį“, kurį nešiojosi visą gyvenimą, nuolatos pasiilgdavo motinos, vėliau parašė studiją „Žmona ir motina“ apie tai, kad motina vaiką „kuria“, yra pirmoji jo asmenybės kūrėja, padedanti susivokti pasaulyje, pažinti jį. Kaip vėliau pats yra rašęs, „interpretuoti pasaulį“: „Mes viską interpretuojame. Būti pasaulyje – reiškia interpretuoti“.

Vasario 1-osios pavakare apie Antaną Maceiną – filosofą, teologą (neišsipildžiusį), poetą – Vaižganto muziejuje kalbėjo etnologas Aleksandras Žarskus. Rašytojas Juozas Jasaitis skaitė ir komentavo Antano Maceinos mintis apie kūrybą, patį kūrėją. Daug kas yra skaitęs ir pamėgęs šio filosofo, rašiusio eilėraščius, „Laiškus rašytojams. Apie poeto būtį ir kūrybą“ (1950). Vienas gražiausių ir poetiškiausių A. Maceinos kūrinių – tai „Saulės giesmė“ (1954). Ilgai nešiota ir iškentėta didelė, graži knyga apie šv. Pranciškų Asyžietį, apie kurį pasakojo ir daug įdomių detalių pateikė etnologė ir pedagogė Elena Dvarionienė.

A. Maceina išeivijoje išleido dvi eilėraščių knygas Antano Jasmanto slapyvardžiu: „Gruodas“ (1965) bei „Ir niekad ne namolei“ (1980). „Poezija Maceinos gyvenime užėmė itin svarbią vietą. Manyčiau, kad ji, kaip ir jo laiškai artimiesiems, yra savitas raktas atskleisti ir suprasti Maceiną ne kaip visuomeninį veikėją arba filosofą, o būtent kaip žmogų, kuris kentėdavo, ieškodavo, nerasdavo, nusivildavo ir vėl ieškodavo...“, – knygoje „Pašauktas kūrybai“ rašo Tatjana Maceinienė, filosofo sūnaus Sauliaus žmona. Iš tikro – poezija buvo Maceinos vidinis, nematomas, kitiems sunkiai pasiekiamas gyvenimas. Jo eilėraščius įvertino Vincas Mykolaitis-Putinas. 1965 metų rugpjūty rašytame laiške Kaziui Bradūnui, tuometiniam „Draugo“ kultūrinio priedo redaktoriui, pripažino, kad „Antano Jasmanto „Gruodas“ vertas užimti lietuvių literatūroje vietą tarp įspūdingiausių, turiningiausių mūsų poezijos rinktinių. Klasikinė forma čia glaudžiai siejasi su modernaus žmogaus išgyvenimais bei įvaizdžiais“.

Vakaro metu Eglė Vindašienė atliko senąsias apeigines lietuvių dainas, aktorė Olita Dautartaitė skaitė eilėraščius.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija