Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Liūdna pasaka

„Kiek daug ponų ir kokie jie visi gražūs…“

Gerai apmokami godūs ir paklusnūs bernai spaudoje, radijuje, televizijoje ir visur kitur reikalauja be svyravimų paklusti, o Ezopo kalba – toleruoti viską, atvirai atsisakant savasties: atsiklaupti, pripažinti savo ir savo protėvių orvelišką kaltę, sutikti, kad savo tėvynėje nesi šeimininkas, kad kiekvienas pinigingas prašalaitis turi konstitucinę teisę tave už nosies vedžioti. Antraip parodysi blogą skonį, tapsi atsilikėliu, marginalu, gal dar blogesniu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija